Ти Би Ай Банк

 • Бързи и лесни кредити онлайн, по телефон или в офис.
 • Изгодни кредити с одобрение от 5 минути до 2 часа.
 • Работно време без почивен ден.
 • Отпускане на бързи кредити с минимум документация.
 • Обезпечение на заемите: без поръчители, залог или ипотека.
 • Размер на кредита: от 300 до 7 500 лв.
 • Срок за погасяване: от 3 до 36 месеца.

Начин на кандидатстване за заеми: онлайн, по телефона или в офиси на банката.

Условия за отпускане на бързи заеми: навършили 18 години български граждани или постоянно пребиваващи в страната ни чужденци с регулярни доходи.

Бързи и лесни кредити от Ти Би Ай Банк.

 • Бързи и лесни кредити от Ти Би Ай БанкВъзможност сами да изберете размера на кредита и срока за неговото погасяване.
 • Начини за погасяване на кредита: по банков път, в офис на банката, по сайт, чрез банкомат, на каса в Изи Пей, Хенди и други.
 • Ясни такси и комисиони / според Тарифата на банката/, договорена лихва, според лихвения бюлетин.
 • При разногласия по отношение на кредитите – се обръщате към специално създадени органи за алтернативно решаване на спорове.

Ти Би Ай Банк е известна на кредитния пазар в нашата страна, отлично представена и бързо развиваща се. Типичен за нея е индивидуалният подход към клиентите физически лица и представителите на бизнеса, стремеж към максимално и качествено  задоволяване  на потребностите им, отговорно и принципно отношение. Предлага бързи и лесни кредити онлайн, по телефона или в офис.

В областта на бързото кредитиране банката предлага следните продукти:

 • Кредит Бързи Пари.
 • Кредит Бързи Покупки: отпускат се средства, които се превеждат директно на търговските обекти, а клиентите получават стоките веднага. Размер на кредита – от 150 до 7500 лв, одобрението от 5 до 15 минути със срок на погасяване от 3 до 48 месеца.

Обобщена информация:

 • Максималната сума, която можете да получите: 7 500 лв.
 • Минимална сума на бързите онлайн заеми: 300 лв.
 • Време за отговор на заявката: от 5 минути до 2 часа.
 • Условия за кандидатстване: пълнолетни физически лица.
 • Начини за кандидатстване – онлайн, по телефон, в офис.
 • Начини за получаване на парите: по банков път, в офис.
 • Работно време: делнични дни от 9 до 18 часа, запитвания по имейл и от страницата: делнични дни от 8 до 20 часа, бързи и лесни кредити в събота и неделя от 10 до 18 часа.
 • https://www.tbibank.bg