Макс Кредит

 • Бързи и лесни пари на заем онлайн на добра цена / лихва.
 • Бързи потребителски кредити с висок стандарт, максимално удовлетворяващи своите клиенти.
 • Съобразени с индивидуалните потребности и лични нужди на клиентите за покупка на стоки, ремонти, непредвидени разходи, почивки, образование и други.
 • Бързи Кредити и за пенсионери.
 • Одобряване на кредита: до 2 часа.
 • Кандидатстването за кредита е онлайн или при среща с кредитен консултант в съответния офис на компанията
 • Фиксирана лихва за целия период на кредитаБързи и лесни пари на заем от Макс Кредит

бързи и лесни пари отт Макс Кредит

 • Няма допълнителни такси и комисионни.
 • Условия за кандидатстване: да сте български гражданин или постоянно пребиваващ в страната чужденец, да сте на възраст от 21 до 75 години, да имате валидна лична карта, ако сте инвалид – представяте решение на ТЕЛК, не са необходими документи за доказване на доход.
 • Договорите за кредит се сключват и подписват в офисите на дружеството.
 • Бързи и лесни пари на заем, които се получават веднага или до няколко часа по банковата сметка на клиента или в съответния офис на фирмата.
 • Погасяване на кредита: по индивидуален погасителен план, описан в договора Ви за кредит
 • Начин за плащане на погасителните вноски: по банков път или в офис на фирмата, за което получавате задължително касов бон.
 • Винаги може да направите справка за размера на оставащия Ви кредит, за извършени и предстоящи плащания в офисите на фирмата
 • Безплатно напомняне за падежната дата три дни преди нея от офиса на компанията
 • Ако имате основания, можете да подадете жалба или оплакване, като я адресирате до Централното управление на фирмата, те се разглеждат и ако са уважени, получавате писмен отговор за обезщетения, вреди и други начисления във Ваша полза
 • Ако имате затруднения във връзка с изплащането на кредита незабавно се свързвате с кредитен консултант, за да обсъдите и решите как да се преодолеят
 • Компанията предлага застраховка за тежки житейски ситуации, при които не е възможно погасяването на кредита „Защита на плащанията”
 • За теглене на нов кредит е необходимо да сте погасили предишния.
 • Просрочените кредити се отразяват на кредитното ви досие.

Макс Кредит е търговското наименование на Би енд Джи Кредит ООД, което е лицензирано от БНБ и е администратор по Закона за защита на личните данни. Макс Кредит е дружество, което се е наложило на пазара за бързи кредити заради своята коректност, лоялност, прозрачна и ясна политика.

Дружеството предлага следните кредити:

 • Потребителски кредит Макс План: от 150 до 3000 лв, максимална сума при първо кандидатстване до 700 лв, с гратисен период от 14 дни и двуседмични погасителни вноски, със максимален срок на погасяване от 22 вноски
 • Потребителски кредит Макс План+: за пенсионери с размер от 150 до 2000 лв, с гратисен период до 45 дни, с месечни погасителни вноски, максимален срок на погасяване – 12 вноскиПотребителски кредит Макс Релакс: това е кредит за клиенти, които работят на безсрочен трудов договор, размер от 400 до 3000 лв,  гратисен период от 45 дни, с месечни фиксирани падежни дати  и максимален срок на погасяване 11 месеца

Обобщена информация:

 • Максимална сума, която можете да получите: 3 000 лв
 • Минимална сума на бързите заеми: 150 лв
 • Време за одобрение на кредита: до 2 часа
 • Условия за кандидатстване: възраст от 21 до 75 години, български гражданин или постоянно пребиваващ чужденец, валидна лична карта
 • Начини на кандидатстване: онлайн и в офис
 • Начини за получаване на парите: по банкова сметка или в офис на дружеството
 • Работно време: от понеделник до петък от 9 до 19 часа, възможност при предварителна уговорка за срещи с кредитни консултанти – бързи и лесни пари в почивни и празнични дни.
 • Уебсайт: https://www.maxcredit.bg/