Бързи кредити в Easypay

На тази страница са представени фирми за бързи заеми, които предлагат бързи кредити с възможност за получаване на парите в EasyPay / Изи ПейБързи кредити с възможност за получаване на парите в EasyPay / Изи Пей

Мини Заем

 • Достъпни кредити с одобрение до 30 минути, подписвате дистанционно договор и получавате парите веднага по банкова сметка или на каса в Изи Пей.
 • Без обезпечение, без поръчители или залози, необходимо е да сте навършили 18 години, да имате доходи, телефон и имейл адрес, и сами избирате размера на кредитите: До заплата – до 500 лв и На вноски – до 1500 лв, сами определяте срока на погасяване.
 • Фиксирана лихва за целия период на кредита /начислява се само в период на ползване на парите/, не е възможно да се променят клаузите на договора, след като е подписан по отношение на допълнителни плащания и разходи, предварително знаете каква сума пари ще връщате, няма скрити текстове, няма такса за предсрочно погасяване, има бонуси и отстъпки за лоялни клиенти.
 • Получавате напомнящ имейл, преди датата на погасителната вноска, имате възможност да удължите срока на заема, имате възможност да рефинансирате кредита.
 • https://www.minizaem.bg/

Кредит Експрес

 • Лесни и точни кредити от 100 до 5000 лв /при кандидатстване за първи път до 800 лв/, с необходими документи за отпускане: лична карта, предложение за паричен заем и декларация, получавате одобрение до 2 часа, подписвате договор в офис на компанията и получавате парите на каса в Изи Пей, по банка или в офис.
 • Не се изисква обезпечение, срока на издължаване е до една година, погасява се седмично, на 15 дни или месечно и получавате документ при всяко плащане.
 • Бързи кредити с възможност за получаване на парите в EasyPay / Изи Пей.
 • При неблагоприятни ситуации веднага се свързвате с кредитен консултант, имате възможност да удължите срока по кредита.
 • http://credit-express.bg/

НетКредит

 • Удобен начин за получаване на бързи пари, онлайн кандидатстване на територията на цялата страна, условия за получаване – възраст от 18 до 65 години и гарантиран доход от постоянна работа, одобрение до минути и получаване на парите същия ден по банков път или на каса в Изи Пей.
 • Лихва се начислява само за период на ползване на парите, няма двусмислени документи, няма скрити такси, може да не посещавате офис на фирмата, договора се сключва и подписва онлайн.
 • Сами избирате размер на кредита и начин за неговото погасяване, винаги може да се информирате за състоянието на Вашите задължения по кредита, получавате напомнящи СМС.
 • Всеки първи кредит няма лихва при определени условия, не може да изтеглите нов заем преди да сте погасили предишния.
 • https://www.netcredit.bg/На заем

 • Гъвкави и ясни условия, за кредит от 50 до 2000 лв, необходима е само лична карта и навършени 18 години, одобрението трае до 15 минути, получавате парите веднага по банкова сметка или в Изи Пей.
 • Не се изискват залози и гаранти, сами определяте срока на погасяване от 5 дни до 24 месеца, погасителната вноска е винаги по-малка или равна на дохода Ви.
 • Може да удължите срока, може да погасите предсрочно, може да кандидатствате за нов заем, като издължите предишния.
 • http://nazaem.bg/

Кредит Инс

 • Без излишни документи, изцяло онлайн кандидатстване, одобрение до 20 минути, за кредит от 100 до 1500 лв, получавате парите в удобен клон на Изи Пей, 15 минути след одобрението, там погасявате задълженията си.
 • Условия за кандидатстване: пълнолетни български граждани, постоянни месечни доходи, добра кредитна история и платени осигуровки 12 месеца назад.
 • Пълна предварителна информация за размера на лихвата, не се изисква обезпечение – без поръчители, няма такси, комисиони, няма такси за предсрочно погасяване.
 • Може сами да изберете вид на кредита, негов размер срок за издължаване, имате възможност да рефинансирате заема.
 • Бързи кредити с възможност за получаване на парите в EasyPay / Изи Пей.
 • https://www.creditins.bg/