Вива Кредит

 • Бързи кредити до 1 500 лв
 • Одобрение на кредита до 20 минути
 • Условия за отпускане на кредита: навършени 21 години, доказани доходи и валидна лична карта.
 • Кандидатстване за кредита: онлайн, по телефона или в офисите на Вива Кредит
 • В началото при отпускане на кредита е известен точния размер на сумата, която се дължи.
 • Издължаване на кредита: на една или няколко погасителни вноски съгласно индивидуален договор.
Бързи Кредити до 1500 лв от Вива Кредит

 • vivakredit - бързи кредити до 1500 лв.Парите по кредита се получават в брой в офисите на Вива Кредит
 • Отстъпки и промоции за коректни платци /подаряване на последна вноска, 0% лихва за нови клиенти при определен размер на кредит/
 • Възможност за нов кредит, с който да се погаси стария и остатъка да се ползва съобразно нуждите на кредитополучателя
 • Възможност за удължаване срока на кредита и отлагане връщането на главницата
 • Обезпечение на тези бързи кредити до 1500 лв.: за кредит изплащан на една вноска – един поръчител, за кредит изплащан на повече вноски един поръчител или банкова гаранция
 • За суми от 400 лв до 1 500 лв имате право на избор на обезпечение – поръчител или банкова гаранция
 • Условия на които, трябва да отговаря поръчителят: навършени 21 години, чисто кредитно досие, да не е поръчител по друг заем, да няма друг сключен договор за кредит, да работи на безсрочен трудов договор, да представи служебна бележка от работодателя за шест месеца назад, като брутното му трудово възнаграждение да не е по-малко от 1 000 лв
 • Има такса за разглеждане на документите за отпускане на тези бързи кредити до 1500 лв.
 • Има неустойки при неизпълнение на клаузите по договора, особено при просрочване на задълженията

Вива Кредит е дружество вписано в регистъра на финансовите институции, водени от БНБ. В своята дейност дружеството защитава личните данни на своите клиенти, като спазва разпоредбите на закона. Вива Кредит предлага:

 • бърз кредит „VIVA Express” от 100 лв до 1500 лв,
 • онлайн кредит „Mmoney” от 100 лв до 1500 лв,
 • ипотечен кредит „Обезпечени кредити – ОК” за суми от 5 000 до 200 000 лв.

Вива Кредит предлага бързи, лесни, без излишни документи, кредити, като обслужването е модерно и комфортно, а условията по договорите са ясни и прозрачни.

Обобщена информация:

 • Максимална сума, която можете да получите: бъри кредити до 1500 лв
 • Минимална сума на бързи заеми: 100 лв
 • Време за отговор на заявката за онлайн кредити: до 20 минути
 • Условия за кандидатстване: навършени 21 години, доказан доход и валидна лична карта
 • Начини на кандидатстване: онлайн или в офис
 • Начини за получаване на парите: в офис на Вива Кредит
 • Възможност за удължаване срока на кредита
 • Бързи пари до минути
 • Уебсайт: https://www.vivacredit.bg