Бързи Кредити за Фирми

Тук ще Ви представим списък с бързи кредити за фирми или т.н. бързи бизнес кредити – за малък и среден бизнес. На тази страница ще видите различни заеми за суми до 10 000 и до 50000 лв., бизнес кредити без обезпечение и без поръчител с минимум документи, възможност за рефинансиране на бързи кредити за фирми, кредит за стартиращ бизнес, за оборотни средства, с кандидатстване онлайн или по телефона, получаване на парите веднага и др.Бързи Кредити За Фирми. Бързи Бизнес Кредити в България.

Ти Би Ай Банк

 • Бързи Бизнес Пари до 50 000 лв, със срок на погасяване до 60 месеца, одобрението е до един ден, отпуска се на юридически лица, еднолични търговци и хора със свободни професии.
 • Договорена фиксирана лихва, ясни такси и комисиони.
 • Без обезпечение, погасява се на равни месечни вноски.
 • Възможност за избор на размер на кредита и срок за неговото погасяване.
 • Важни необходими документи – документ за свързаност и информация за гарант.
 • Едни от най-популярните бързи кредити за фирми.
 • https://www.tbibank.bg

ФИНТРЕЙД

 • Бързо финансиране на малки и средни предприятия за оборотни средства, онлайн кандидатстване, одобрение до 24 часа.
 • Прозрачни условия, пълна предварителна информация и стриктно спазване на подписаните договори за кредит.
 • Без за кандидатстване и усвояване на кредита, изисква се само лична карта на управителя на фирмата, не трябва да представяте разходни документи.
 • Бизнес линия: финтрейд оборот – размер на кредита от 500 до 5 000 лв, сами избирате срок на погасяване, лихвата се плаща само при ползване на средствата.
 • Финтрейд инвест: размер от 1 000 до 5 000 лв – без поръчители и с обезпечение от 5 000 до 50 000 лв – ниски намаляващи лихви и по-малко разходи, фиксирани и равни вноски.
 • Едни от най-популярните бързи бизнес кредити.
 • http://www.fintrade.bg/

Профи кредит

 • Минимум документи за нецелеви бизнес кредити, не се изискват бизнес планове, обороти по сметки и други разходооправдаващи.
 • Изисква се лична карта и постоянни доходи, не се изисква обезпечение от поръчители и ипотеки, отпускат се на юридически лица, занаятчии, хора със свободни професии, еднолични търговци и други.
 • Няма такси и комисиони при кандидатстване, отпускане и одобрение, погасяването е на равни фиксирани месечни вноски, има промоции и отстъпки за лоялни клиенти, може да кандидатствате неограничен брой пъти.
 • Профи Кредит Бизнес Енерджи – бързи кредити за фирми от 500 до 1000 лв, със срок на погасяване 12 месеца.
 • Профи Кредит Бизнес от 1000 до 6000 лв, със срок на плащане от 12 до 24 месеца.
 • http://www.proficredit.bg/

Сис Кредит

 • Стартиращ Бизнес кредит с размер от 3000 до 10 000 лв, със срок на погасяване до две години, с индивидуален подход и усвояване за един ден, необходимо да се знае предназначението на кредита, да се направи обосновка за очаквани приходи и разходи.
 • Няма такси, има само лихва, изисква се само един поръчител /при самоучастие/ и ако няма такова – обезпечение, знаете всички разходи предварително, включени са в договора, който подписвате.
 • Има възможност за гратисен период от 6 месеца, при който плащате само лихва, не плащате главница.
 • Актуална информация за състоянието на кредита, месечни удостоверения, справки, има възможност за удължаване срока на кредита, за предоговаряне, няма такси при предсрочно погасяване.
 • Кредит оборотни пари за микробизнеса с размер от 1000 до 5000 лв, срок на погасяване до 18 месеца – отпуска се за оборотни средства, след като представите информация за липса на задължения и кратка история на бизнеса си.
 • Кредит Иновация – бързи кредити за фирми за реализиране на бизнес идеи или закупуване на активи, които да увеличат приходите, с размер от 3000 до 10 000 лв, със срок на погасяване до 3 години, изисква се един поръчител или залог върху закупувания актив, има еднократна такса за управление и лихва.
 • Кредит Бизнес развитиеот 3000 до 50 000 лв, със срок на изплащане до 3 години, срещу обезпечение от движимо или недвижимо имущество, има възможност за гратисен период в който се плаща само лихва без главница – 12 месеца, може кредиторът да погаси Ваши задължения към държавата, за да работите спокойно и сигурно, има само еднократна такса за управление и лихва.
 • http://siscredit.com/

Кеш Бокс

 • Кандидатстване от цялата страна, чрез опростена процедура, и одобрение до 30 минути, за гъвкави кредити до 5 000 лв със срок на погасяване до 1 година.
 • Необходимо е да имате малък бизнес от не по – малко от 2 години, да имате платени здравни и социални осигуровки, чисто кредитно досие – да си обслужвате изрядно задълженията, да осигурите поръчител, отговарящ на изискванията на компанията.
 • За КешБокс Бизнес кандидатствате онлайн, по телефон, с СМС на място в офис, получавате парите по банкова сметка, погасявате по всички познати начини / банков път, кредитни карти, кеш терминал, Изи Пей/ чрез фиксирани погасителни вноски.
 • Има възможност за преструктуриране на кредита, за удължаване на срока и рефинансиране, няма такси за предсрочно погасяване.
 • Има клиентски акаунт, чрез който следите всичко за състоянието на кредита.
 • https://www.cashbox.bg/

Раз Про Кредит

 • РазПро Бизнес – кредит за град Варна и областта, одобрение до 5 работни дни, размер до 10 000 лв и срок за погасяване до 60 месеца.
 • Няма такси за кандидатстване, отпускане и управление, усвояването на сумата е еднократно или на части.
 • Фиксиран лихвен процент и възможност за неговото договаряне.
 • Условия за отпускане на бизнес кредити за фирми: финансова история, бизнес план и обезпечение от активи, ценни книжа, дружествени дялове, вземания от клиенти и други.
 • http://www.razpro-credit.bg/

Кредит Груп

 • В брой или по банков път получавате Бизнес кредит от 2 000 до 5 000 лв, на територията на София.
 • Бързи кредити за фирми Без обезпечение, няма поръчители, не се изисква доказване на доходи, няма скрити такси и допълнителни разходи, одобрение до 24 часа на база на притежаваните активи и чисто кредитното досие.
 • Получавате парите веднага, в деня на сключване на договора за кредит, сами избирате сумата на заема, размера на погасителните вноски и срока за нейното погасяване.
 • Има възможност за рефинансиране на кредитите.
 • http://www.creditgroup.cc