Бързи Кредити Изцяло Онлайн

 • Бързи кредити изцяло онлайн и заем до заплата за покриване на непредвидени разходи, за спокойно посрещане на периодични плащания.
 • Изцяло онлайн, елементарно кандидатстване, одобрение до 5-10 минути или посещение в офис на компанията, също на при нейните партньори.
 • Парите по кредита получавате същия ден за максимално кратко време.
 • Безплатен кредит, 0% лихва за първи заем до 700 лв, върнат до 30 дни.
 • Предварителна пълна и точна информация от електронен калкулатор за цялата сума пари, която трябва да върнете, за размера на лихвата и нейните параметри.
Бързи кредити изцяло онлайн и пари до заплата от Фератум

 • Фератум - бързи кредити изцяло онлайнНяма допълнителни разходи, няма разноски за отпускане и управление на кредита, има само такси при просрочие на задълженията.
 • Има гратисен период от 5 дни, от който може да се възползване.
 • Сами избирате размера на кредита, в зависимост от това каква сума пари Ви е необходима, сами преценявате как ще погасявате и в какъв срок, съобразно Вашите финансови възможности.
 • Получавате и възстановявате парите по кредита по банкова сметка във всяка банка или в удобна за Вас каса на Изи Пей.
 • Лихвата по кредита зависи от срока на заема и неговата стойност, начислява се само за времето на ползване на парите и е процент върху техния размер.
 • Размер на кредитите: от 50 до 2000 лв.
 • Срок за погасяване: от 5 дни до 12 месеца.
 • Условия за отпускане: постоянно живеещи в нашата страна граждани от 21 до 70 години, които имат доходи и чисто кредитно досие.
 • Необходимо е да се гарантира изпълнение на задължението към компанията: това става с гарант, Вие избирате дали ще е физическо лице или банка партньор на Фератум. Физическото лице трябва да е пълнолетно, да работи на безсрочен трудов договор повече от 6 месеца, да има официални постоянни доходи не по-малко от 2 000 лв, да има чисто кредитно досие. За банковата гаранция се плаща такса, която Вие внасяте на датата на издължаване на погасителната вноска.
 • Винаги може да получите официална, писмена и актуална информация за състоянието на вашия кредит срещу ниска такса или напълно безплатно удостоверение за задължения или липса на такива, изтеглено  от клиентския Ви профил.
 • Може да изплатите заема на части, както прецените, важно е той да е погасен изцяло на датата, която Вие сте избрали.
 • Бързи кредити изцяло онлайн и заем до заплата с възможност за удължаване срока на заема със 7, 15 или 30 дни – само с подадена молба преди датата на падеж и плащане на минимална такса, но насреща получавате – не Ви се начисляват наказателни такси ако имате неблагоприятни обстоятелства, довели да парични затруднения, запазвате чисто кредитното си досие.

Бързи кредитни продукти на компанията:

 • Заем до заплата с размер от 50 до 700 лв и срок на погасяване от 5 до 45 дни.
 • Кредит на месечни вноски с размер от 400 до 2000 лв и срок на погасяване от 2 до 12 месеца.

„Фератум България ЕООД е част от международна кредитна компания с утвърдени и сериозни позиции в 23 държави. Дружеството е администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни и е вписано в Регистър на БНБ.
Основната дейност на компанията е отпускане на бързи кредити изцяло онлайн и заем до заплата за кратко време с опростена документация при едни от най-благоприятните условия. Дружеството непрекъснато се разраства, модернизира и усъвършенства.

Обобщена информация:

 • Максималната сума, която можете да получите: 2000 лв.
 • Минимална сума на бързия заем: 50 лв.
 • Време за отговор на заявката: 5 – 10 минути.
 • Условия за кандидатстване: възраст от 21 до 70 години, постоянни доходи и добра кредитна история.
 • Начини за кандидатстване: онлайн, в офис, в офис на партньорите.
 • Начини за получаване на парите: по банкова сметка или на каса в Изи Пей.
 • Възможност за удължаване срока на кредита.
 • Работно време: без почивен ден.
 • Уебсайт: https://www.ferratum.bg/