Бързи кредити с одобрение до 15 минути

Информация за спешни заеми и бързи кредити с одобрение до 15 минути. Одобрението се извършва по най-удобния и скоростен за клиента начи.Фератум

 • Спешни, удобни и полезни бързи кредити.
 • Кредит до заплата с размер от 50 до 700 лв, срок на погасяване от 5 до 45 дни
 • Заем на вноски с размер от 400 до 2000 лв, срок на погасяване от 2 до 12 месеца, може да изплатите на части, може да удължите срока на кредита срещу такса.
 • Необходимо е да живеете постоянно в страната, да сте на възраст от 21 до 70 години, да имате доходи, чисто кредитно досие и да представите гарант за задълженията.
 • Кандидатствате по всяко време на денонощието, получавате парите същия ден след одобрение от 5 минути, ползвате 5 дни гратисен период.
 • Лихвата е процент от сумата на кредита и се отнася само за периода на ползване.
 • Клиентът избира размера и срока на заема, ползвате кредитен калкулатор за точни изчисления.

Повече информация: www.ferratum.bg

Бърза каса

 • Достъпен и гъвкав онлайн кредит с размер от 50 до 1 000 лв.
 • Спешни бързи кредити с одобрение до 15 минути.
 • Условия – да сте на възраст от 21 до 70 години с постоянни доходи и добра кредитна история, да осигурите поръчител /гарант/, който да отговаря на определени изисквания или банкова гаранция /в банка, посочена от финансовата институция/.
 • Заеми с ясни условия – наясно сте с целия размер на парите, които трябва да върнете, няма скрити лихви, допълнителни разходи, комисиони, няма такси за предсрочно погасяване.
 • Погасяване на кредита на части, може да удължите срока на заема ако имате затруднения, или да погасите предсрочно ако имате средства.

Още информация: barzakasa.bg/bg

На заем

 • Бързи заеми с опростена процедура и оптимални условия, за кредит чийто размер определяте сами в рамките на  50 до 2000 лв, сами определяте и срока за погасяване от 5 дни до 24 месеца.
 • За да изтеглите заема е необходимо да имате навършени 18 години и валидна лична карта.
 • Получавате парите веднага след одобрение до 15 минути, в лична банкова сметка или в Изи Пей.
 • Без обезпечение, няма залог, ипотека или поръчители.
 • Възможност да удължите срока на кредита или да погасите предсрочно, като се съобразите с възможностите.

Официален сайт: www.nazaem.bg

Кеш Кредит

 • Социален кредит – може да кандидатствате като не зависите от доходите си и това дали сте студент, безработен, в отпуск по майчинство или пенсионер.
 • Спешни и бързи кредити с одобрение до 15 минути.
 • Клиентът получава пълната сума на заема – до 2000 лв и срок за погасяване до 18 месеца – параметри, които сами избирате.
 • Ако сте навършили пълнолетие и имате лична карта, може да кандидатствате безброй пъти онлайн, по телефон, със СМС, в офис или в Лафка, за кредит с фиксирани и ясни условия.
 • Лихва се дължи само за период на ползване.
 • Без такси за кандидатстване, отпускане, управление и погасяване на заема.
 • Безплатна информация за състоянието на кредита.
 • При забавяне на погасяването на кредита – се начислява обезщетение, а при спиране на плащането се предприема принудително събиране, влошава се кредитната история.

Повече информация: www.cashcredit.bg

Кредимаск

 • Условия за кандидатстване – български граждани от 19 до 65 години, които имат доходи от извършване на дейност, размер от 150 до 1500 лв със срок на погасяване от момента на отпускане по банкова сметка, в офис или по куриер.
 • Бързи кредити с одобрение до 15 минути и прозрачни условия – лихвата не се променя за целия период на кредита, няма скрити такси, няма такси за отпускане и обслужване на заема, не се изисква обезпечение.
 • Договорът за кредит се подписва електронно, има възможност за удължаване срока на кредита /плаща се такса за срока на удължаване/, има възможност за експресно разглеждане на молба за кредит / има такса/, може предсрочно да погасите заема, за всяко плащане получавате СМС.
 • Преференции, отстъпки и облекчения, за лоялни и коректни платци.

Официален сайт: maxcredit.bg

Фрий заем

 • Бърз кредит за всички социални групи, с одобрение до 10 минути, не се изискват трудови договори или постоянни доходи.
 • Необходимо е да сте български гражданин от 18 до 70 години, да имате чисто кредитно досие и валидна лична карта, за да получите заем от 50 до 700 лв, който можете да върнете за период от 5 до 45 дни.
 • Сумата по кредита се отпуска в деня на одобрението и можете да я получите по банкова сметка или на каса в Изи Пей.
 • Без обезпечение, няма запис на заповед, няма такси за движението на кредита, няма скрити разходи и комисионни.
 • Трябва да погасите първо единия кредит, за да изтеглите друг, не може да удължите срока на кредита.

Повече информация: www.maxcredit.bg