Финанс Холд България

 • Бързи кредити с ипотека.
 • Бързи заеми срещу недвижимо имущество и идеални части /правите ипотека върху жилище, търговска площ, парцел и други и тя се заличава 7 дни след като върнете заема/.
 • Ипотеката може да се направи върху собствен имот, върху съсобствен или идеални части, може да ползвате имот, който не е Ваш, но собственика му е съгласен да Ви се отпусне кредит и се подпише.

Условия за отпускане на кредита: лична карта, документ за собственост на имота и неговата данъчна оценка.

Одобрение за кредита – до 1 час и отпускане до 24 часа след вписване на ипотеката.

Бързи Кредити с Ипотека от Финанс Холд България

 • Бързи Кредити с Ипотека от Финанс Холд БългарияБързи кредити с ипотека и Без доказване на доход.
 • Няма такси за кандидатстване, усвояване и управление на кредита, други комисионни, застраховки.
 • Лихвата е фиксирана за целия период на кредита.
 • Фиксирана погасителна вноска за целия период на кредита.
 • Отстъпки за лоялни и коректни платци.
 • Бърза и лесна процедура при отпускане и получаване на парите.
 • Може да сте отхвърлени от други институции при кандидатстване за кредит или да имате не толкова добро кредитно досие.
 • Ако не върнете заема, ипотекираният имот се продава от съдия изпълнител и кредитора възстановява своето вземане.
 • Начин на кандидатстване: онлайн, по телефон или в офис.
 • Размер на кредита: от 5000 лв до 30% – 50% от стойността на имота, който залагате
 • Срок за връщане на кредита: от 6 месеца до 5 години.
 • Отпускането и погасяването на кредита става в брой или по банков път
 • Няма такса за предсрочно погасяване.

Финанс Холд България е финансова институция вписана в регистъра на БНБ и администратор на лични данни по Закона за защита на личната информация. Най- характерното за компанията, което я различава от другите на кредитния пазар е отпускането на бързи кредити с ипотека на физически и юридически лица при гъвкави условия.

Дружеството предлага следните продукти при общите условия, които изброихме:

 • Бърз ипотечен кредит или Кредит за лични нужди.
 • Кредит за малък и среден бизнес или Кредит срещу идеални части от имот
 • Кредит за участие в публична продан – ако Вие ще участвате като купувач
 • Кредит за рефинансиране при публична продан – ако Вашият имот е изкаран за продан – това е начин да се спасите, размера на кредита е от 5 000 до 200 000 лв и се погасява за срок от 6 месеца до 5 години
 • Бизнес кредит с обезпечение за финансиране на бизнес идеи

Обобщена информация

 • Максимална сума, която можете да получите: от 30% до 50% от залагания имот
 • Минимална сума на бързи онлайн заеми: 5 000 лв
 • Време за отговор на заявката: до 1 час
 • Условия за кандидатстване: лична карта и документ за собственост на имот
 • Начини за кандидатстване: онлайн, по телефона, в офис
 • Начини за получаване на парите: по банкова сметка или в брой
 • Възможност за рефинансиране на кредита.
 • http://finhold.eu/