Кредилайн

 • Бързи и достъпни микро кредити.
 • Размер на кредитите: от 10 до 1000 лв.
 • Срок за погасяване: от 1 до 12 месеца.
 • Условия за отпускане на кредита: пълнолетен български гражданин и валидна лична карта.
 • Изплащането става на равни месечни вноски.
 • Не се изисква доказване на доходи.Няма такси за кандидатстване и управление на кредитите.
Начин за кандидатстване за кредита: в офис на дружеството, по телефон или чрез СМС.

Бързи Микро Кредити от Кредилайн

 • Бързи Микро Кредити от KredilainОбезпечение по кредита: поръчител при кандидатстване за първи път, при повторно кандидатстване за коректни платци, може да не се изисква поръчител.
 • Възможност за избор на размера на погасителните вноски и срока за издължаване на кредита.
 • Фиксиран лихвен процент за целия срок на договора.
 • Безплатна информация за състоянието на кредита при поискване.
 • Парите по заема се получават веднага след подписване на договора.
 • Начин на погасяване на кредита: в брой в офис на дружеството, по банков път, с пощенски запис.
 • Възможност за удължаване срока на кредита.
 • Възможност за рефинансиране на кредити.
 • Не можете да теглите друг кредит преди да е погасен предишния.

„Кредилайн” ООД е финансова институция регистрирана от БНБ, администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни. Компанията отпуска персонални кредити съобразени с индивидуалните нужди на клиентите, при благоприятни условия. Кредитополучателите са удовлетворени, спокойни и сигурни. Екипът на компанията работи мотивирано и професионално.

Обобщена информация:

 • Максималната сума, която можете да получите: 1000 лв.
 • Минимална сума, която можете да получите: 10 лв.
 • Време за отговор на заявката: до 5 минути.
 • Условия за кандидатстване: навършени 18 години и валидна лична карта.
 • Начини за кандидатстване: по телефон, чрез СМС, в офис.
 • Начини за получаване на парите: в брой в офис или по банков път.
 • Възможност за удължаване срока на кредита.
 • Работно време: от понеделник до петък от 9 до 18 часа.
 • Уебсайт на фирмата: http://www.crediline.eu/