Изи Кредит

 • Предоставяне на малки и бързи потребителски кредити – директно в домовете на клиентите до 24 часа.
 • Погасителните вноски се взимат директно от домовете на клиентите.
 • Размер на кредитите: от 100 до 3000 лв
 • Срок за погасяване: от 8 до 43 седмици
 • Начин за погасяване на кредита: фиксирани седмични, двуседмични или месечни погасителни вноски.
 • Сами определяте размера на вноските.
 • Условия за отпускане на кредита: валидна лична карта.
Бързи Потребителски Кредити от Изи Кредит

 • easy credit лого - Бързи Потребителски КредитиНачин за кандидатстване: онлайн, по телефон, в офис.
 • Кандидатстване за кредит: неограничен брой пъти – трябва да са изминали 3 месеца от предишното кандидатстване или да има промяна в условията
 • Обезпечение по кредитите: двама поръчители /да работят на безсрочен трудов договор, да имат чист месечен доход над 1000 лв, да не са поръчители по други заеми, да нямат задължения по заеми, неплатени осигуровки за последните две години/, или банкова гаранция в полза на Изи Кредит /банка поема изплащането на кредита в случай, че клиента не плаща/
 • Ако не представите обезпечение – дължите неустойка по договора.
 • Възможност за рефинансиране на кредитите.
 • Бонуси, отстъпки и подаръци за лоялни клиенти на компанията.

Изи Кредит е бързо развиваща се компания, която предоставя малки и бързи потребителски кредити с водещо място на кредитния пазар в нашата страна и някой страни от Европа. Характерно за дружеството са бързите кредити, предоставени директно в дома на клиента.

Компанията е администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни. Важен елемент на фирмената политика на дружеството е социалната ангажираност, изразяваща се грижа за клиентите и техните индивидуални потребности.

Компанията предлага следните продукти:

 • Easycredit: малки и бързи потребителки кредити с размер до 3000 лв, кандидатства се само с лична карта, предоставя се директно в дома на клиента, или по Изи Кард – дебитна карта без такси за издаване, теглене и поддръжка, изплаща се на фиксирани седмични вноски, ако кандидатствате за първи път – максималния размер на кредита е 1000 лв,
 • Кредит Пенсионер: за пенсионери с размер от 100 до 1 500 лв, със срок на изплащане – от 3 до 12 месеца, на месечни погасителни вноски
 • Изи Месец /Easymonth/, от 200 до 2500 лв, избирате срок за погасяване от 4, 6 или 8 месеца
 • Вип Изи Кредит: да сте вече лоялен клиент на компанията, да имате събрани наградни бонус точки по специална ваша сметка, да теглите нов кредит и да имате желание да сте вип клиент, одобрението е до 2 часа, размера е до 5 000 лв
 • Изи Макс: размер от 500 до 5 000 лв, погавява се на двуседмични вноски, отпуска се на работещи клиенти
 • Изи Кредит в Български пощи: отпуска се в Пощенските станции, подробен списък има на сайта на компанията, с размер от 100 до 5 000 лв, погасява се на седмични, двуседмични или месечни погасителни вноскиОбобщена информация:

 • Максимална сума, която можете да получите: 1000 лв
 • Минимална сума, която можете да получите: 100 лв
 • Време за отговор на заявката за кредит: от 2 до 24 часа
 • Условия за кандидатстване: лична карта
 • Начини за кандидатстване: онлайн, по телефона, в офис, в дома на клиента
 • Начини за получаване на парите: директно в дома на клиента
 • Възможност за рефинансиране на кредита
 • Уебсайт: http://www.easycredit.bg
[/su_list]