КредиМакс

 • Бърз кредит без обезпечение и с одобрение на заявката за кредит: до 15 минути.
 • Начин на кандидатстване: онлайн заявка, по телефон
 • Без поръчители, залог или ипотека, по преценка може да се изисква банкова гаранция
 • Лихвата не се променя за целия срок на договора
 • Няма скрити такси, няма такса за кандидатстване, отпускане и управление на кредитУсловия за кандидатстване: български граждани на възраст от 19 до 65 години, които извършват дейност
Договорът за кредит се подписва електронно.

Бърз кредит без обезпечение и без поръчители от Кредимакс

 • Кредимакс Лого - бърз кредит без обезпечениеРазмер на кредитите: от 150 до 1500 лв
 • Срокът за връщане на кредита, започва да тече от момента на неговото отпускане по сметката на клиента
 • Начин за отпускане на кредита: по банковата сметка на кредитополучателя, в брой в офиса на фирмата или чрез куриер
 • Има възможност за удължаване на срока по кредита – начислява се такса за срока на удължаване, която се плаща предварително и в пълен размер
 • Има такса за експресно разглеждане на кредита
 • Възможност за изтегляне на допълнителен кредит, преди да сте изплатили основния, в рамките на кредитен лимит
 • Възможност за предсрочно погасяване
 • За всяко погасяване на кредита – получавате СМС от дружеството
 • Безплатна информация за състоянието на кредита по телефона
 • Облекчения и отстъпки – по преценка на кредитора
 • При неспазване на срока и датата за плащане на погасителните вноски – начисляват се наказателни лихви и се влошава кредитното досие
 • При неизплащане на кредита дружеството може да използва други фирми за събиране на вземания

Кредимакс са кредити отпускани от дружеството – „Сити Корект Кредит” ООД – финансова институция регистрирана от БНБ, администратор на лични данни според Закона за защита на личните данни. Офисите на фирмата се намират в град Харманли, Симеоновград, град Гълъбово, Раднево, Нова Загора и Хасково.

Обобщена информация:

 • Максимална сума, която можете да изтеглите: 1500 лв
 • Минимална сума по кредитите: 150 лв
 • Време за отговор на заявката: до 15 минути
 • Условия за кандидатстване: работещи български граждани, навършили 19 до 65 години
 • Начини за кандидатстване: онлайн, по телефон
 • Начини за получаване на парите: по банкова сметка, в офис, по куриер
 • Възможност за удължаване срока на кредита – има такса за срока на удължаване
 • Работно време: делнични дни от 9 до 17.30 часа, почивни дни и официални празници от 10 до 17 часа.
 • Уебсайт: http://credimax.bg/