Тексим Банк

 • Бърз кредит по телефона, в офис на банката или чрез Изи Пей /Easypay.
 • Размер на бързия кредит: от 100 до 3 000 лв.
 • Необходими документи: лична карта.
 • Условия за кандидатстване: от навършени 21 години до 65 за срока на кредита, регулярни, постоянни доходи и добро кредитно досие.
 • Одобрение на кредита: до 1 час.
 • Заем Без поръчител поръчители и залог.
 • Бърз банков кредит без превод на работна заплата.
 • Начин на кандидатстване: по телефон, в офис на банката, в Изи Пей.Бърз кредит по телефона или в офис от Тексим Банк

 • Бърз кредит по телефона от Тексим БанкФиксирана надбавка за банката и базов лихвен процент при формиране на годишната лихва по кредита.
 • Отпускане на парите – в работния ден след сключване на договора.
 • Начин за погасяване: равни месечни вноски.
 • Възможност за подновяване на кредитната сума.
 • Възможност за рефинансиране на кредита.
 • Няма такси за предсрочно погасяване.
 • Бърз кредит по телефона или в офис без такса за откриване и обслужване на разплащателна сметка.
 • Такса за разглеждане на кредита – еднократна.
 • Актуална информация за състоянието на Вашия кредит, известяване със СМС.

Тексим банк е частна банка с множество акционери. Дейността на банката е разностранна и кредитните продукти са търсени на пазара. Банката непрекъснато актуализира и модернизира работата си в крак с новите изисквания и потребности. Печели все повече клиенти, усъвършенства банковата си политика.

Банката предлага следните продукти в областта на бързите кредити:

 • Експресни кредити по телефона: размер до 7000 лв, със срок на погасяване до 5 години.
 • Експресен кредит чрез Изи Пей – максималната сума, която можете да получите е до 5000 лв.

Обобщена информация:

 • Максималната сума, която можете да получите по бързите кредити е 3000 лв.
 • Минимална сума: 100 лв.
 • Време за отговор на заявката за онлайн кредит: до 1 час.
 • Условия за кандидатстване: възраст от 21 до 65 години, постоянни месечни доходи и добро кредитно досие.
 • Начини за кандидатстване: бърз кредит по телефона, в офис на банката, в Изи Пей.
 • Начини за получаване на парите: по банкова сметка, в брой от касите на Изи Пей.
 • Работно време: от понеделник до петък от 9 до 19 часа, събота от 10 до 14 часа.
 • Уебсайт: http://www.teximbank.bg/