Тера Кредит

 • Бърз кредит с одобрение до 1 час.
 • Размер на кредита: от 100 до 2000 лв
 • Срок на погасяване: от 10 до 52 седмици и от 3 до 12 месеца в зависимост от кредитния продукт.
 • Усвояване на парите в деня на кандидатстването.
 • Без залог, няма ипотека, няма поръчители за някои кредити, други се отпускат с авалист / солидарно отговорен длъжник/, зависи от вида и размера на кредита.Фиксирани седмични или месечни погасителни вноски описани подробно в погасителен план.
Може да кандидатствате неограничен брой пъти.

Бърз Кредит с одобрение до 1 час от Тера Кредит

 • Бързи кредити с одобрение до 1 час от Тера КредитАко погасите предсрочно кредита – няма наказателна такса.
 • Ако погасите предсрочно кредита – отпада остатъка от лихвата.
 • Ако сте лоялен клиент, последната погасителна вноска се плаща наполовина.
 • Условия за отпускане на кредит: документ за приход, копие на личната карта, заверено с подписа на кандидатстващия.
 • Отпускането на кредита става в офисите на фирмата при кредитни консултанти, които попълват необходимите документи, напълно безплатно.
 • Кредитните консултанти събират и погасителните вноски.
 • Безплатно СМС напомняне за предстояща вноска.
 • Има такса за разглеждане искането за кредит.
 • Има такса за обработка на документите.
 • За одобрените кредитополучатели има такса гаранция за изпълнение, която е процент от размера на разрешения кредит.
 • Може да поискате справка за движението по Вашия кредит. Плаща се такса за издадена официална писмена справка за неприключили кредити.

Терра Кредит отпуска следните видове кредити:

 • Терра Мини/Макси – това е кредит за физически лица с размер от 100 до 2000 лв, погасява се на равни седмични погасителни вноски, за срок от 10 до 52 седмици, има такса за усвояване на кредита, тя зависи от отпуснатата сума, за суми над 400 лв се изисква авалист.
 • Терра 30 – кредит при абсолютно същите условия, разликата е в срока на погасяване – той е от 1 до 12 месеца.
 • Терра Комфорт – това е кредит от 2000 до 100 000 лв, с месечни погасителни вноски, задължително е обезпечението по този кредит, може да се наложи ипотека, има такса за усвояване на кредита.
 • Автомобилен лизинг – за стойност на автомобил над 8000 лв, с дата на първа регистрация до седем години, с авансова вноска, с лизингови вноски от 6 до 24 месеца, годишно оскъпяване и други допълнителни разходи.Терра Кредит е финансова институция, която има офиси в цялата страна, тя отпуска малки и бързи заеми с кратък срок на погасяване, за покриване на неотложни нужди от първа необходимост. Финансовата й политика е гъвкава и оптимизирана, фирмата работи със специализиран софтуер, за да може документите за отпускането, движението на кредитите и тяхното погасяване да е  ясно и прозрачно.

Обобщена информация:

 • Максималната сума, която може да получите е до 2000 лв.
 • Минималната сума на бързите кредити е 100 лв.
 • Време за отговор на заявката при кредитните консултанти е до час
 • Условия за кандидатстване: копие на лична карта, подписано от кандидатстващия и документ за доход
 • Начини за кандидатстване – в офис или онлайн.
 • Начини за получаване на парите в офисите на фирмата.
 • Възможност за кандидатстване неограничен брой пъти.
 • Работно време: от понеделник до петък от 9.00 до 18.00 часа
 • http://www.terracredit.com/

Вижте още бързи кредити от 200 до 2500 лв от Провидент.