Раз Про Кредит

 • Бързи кредити във Варна, Добрич и близките градове.
 • Заеми с онлайн кандидатстване, по телефон или в офис.
 • Одобрение от 30 минути до 5 дни, в зависимост от вида на кредита.
 • Без такси и комисиони за кандидатстване, отпускане и управление на кредита.
 • Кредитът се усвоява еднократно или на части.
 • Възможност за договаряне на лихвения процент.
 • Фиксиран лихвен процент за по-голяма част от кредитите.

Възможност за рефинансиране.
Необходими документи за отпускане на кредита: валидна лична карта, искане за кредит и подписан договор.


Бързи кредити във Варна и Добрич от Раз Про Кредит.

 • Бързи кредити във Варна и Добрич от Раз Про КредитУсловия за отпускане на кредита: български граждани, навършили 18 години, назначени на безсрочен трудов договор, с минимум 12 месеца назад – да са работили и получавали месечно възнаграждение.
 • Обезпечение по кредита: поръчител – един или двама, или залог върху вземане или имущество.
 • Изисквания към поръчителите: юридически или физически лица с платени осигуровки и данъчни задължения и постоянни месечни доходи 12 месеца назад и на безсрочен трудов договор.
 • Срок за погасяване на кредитите – до 52 седмици.
 • Възможност за предоговаряне на условията по кредита, при неблагоприятни за кредитополучателя обстоятелства.
 • При предсрочно погасяване на кредита: намалява се лихвата и разходите в полза на кредитополучателя.
 • При предсрочно погасяване не се дължат лихви и комисионни в полза на дружеството, отпускащо кредита.
 • Изисква се имуществена застраховка на обезпечението, когато е ипотека
 • При възникнали спорове клиентите могат да подадат жалба до учредена комисия в дружеството.
 • При просрочено плащане се начислява наказателна лихва /неустойка/.

РазПро Кредит ЕАД е финансова институция, която отпуска бързи кредити за физически и юридически лица на територията на град Варна и околностите. Отпусканите средства са собственост на компанията. Тя е администратор на лични данни по Закона и е регистрирана в Централния Регистър на БНБ.

Компанията предлага следните продукти:

 • РазПро – Експрес: удобен и лесен бърз кредит, с размер на кредита до 400 лв, със срок за погасяване до 52 седмици и изискване за един поръчител
 • РазПро – Плюс: бързи кредити във Варна, Добрич и др. градове за текущи потребности на физически лица, с размер до 1000 лв, срок за погасяване до 52 седмици, отговор до 1 час и изискване за един поръчител
 • РазПро – Супер: бързо кредитно решение, с размер до 2000 лв, изискват се 2-ма поръчители, плаща се седмична лихва.
 • РазПро – Авто: отпуска се срещу залог на автомобил, до 30% от стойността му, отговорът е до 24 часа, погасяването до 24 месеца, лихвата е месечна.
 • РазПро – Студент: отпуска се на студенти за обучение в държавни или частни висши учебни заведения на възраст до 30 години, превежда се по сметка на учебното заведение, размерът на кредита е до 4000 лв, погасява се до 52 седмици, изисква се обезпечение от 1 поръчител или залог.
 • РазПро – Актив: инвестиционен кредит с ипотека върху недвижим имот, размер на кредита до 75% от оценката на имота, срок за погасяване от 6 месеца до 5 годиниРазПро – Бизнес: размер на кредита до 10 000 лв и срок за погасяване от 6 до 60 месеца, отговор на заявката до 5 дни, изисква се бизнес план и финансова история, прави се обезпечение със залог.

Обобщена информация:

 • Максималната сума, която можете да получите при бързите кредити до 2000 лв
 • Минимална сума: до 100 лв
 • Време за отговор на заявката за бързите кредити: от 30 минути до 1 час
 • Условия за кандидатстване: навършена 18 годишна възраст, работещи на безсрочен трудов договор и постоянни месечни доходи една година назад
 • Начини за кандидатстване: онлайн, телефон или офис.
 • Начини за получаване на парите: по банков път или в брой
 • Възможност за рефинансиране на кредита.

Вижте още и кредити без поръчител онлайн от Микро Кредит.