Какво е кредитно досие?

Кредитно досие

Какво е кредитно досие? Това е цялата информация, която се съдържа за всеки кредитополучател и включва данни за кредитите, които е изтеглил и начина по който ги обслужва. Тази информация се съхранява в Централния Кредитен Регистър на БНБ.Какво е лошо кредитно досие и какво е лоша кредитна история?

Чисто кредитно досие имат хората, които редовно обслужват своите кредити, погасяват ги на падежната дата, не закъсняват с внасянето на погасителните си вноски, не допускат просрочие.

Лошото кредитно досие се формира при закъсняване с плащанията, или неиздължане на суми по заемите.

Индивидуалните данни и характеристики в досието на  всеки получател на кредити се  допълват, развиват и актуализират в продължение на пет години –  формира се кредитната история на кредитополучателите.

Както може да се досетите въпросът “Какво е кредитно досие и каква е кредитната история?” е изключително значим, защото очертава облика на всеки кредитополучател и го представя като клиент на финансовите институции.

Как се ползва кредитно досие?

Банките и финансовите компании, които предоставят кредити и са вписани в ЦКР,  ползват тези данни, когато решават дали да отпуснат кредит и подават сведения там, за да обновят и осъвременят кредитната история,  тя има решаващо значение при отпускане или отказване на заеми и всички имаме интерес тя да е безупречна.

Ако имате лоша кредитна история, банките трудно ще ви отпуснат кредит, най-вероятно ще Ви откажат. Някои дружества за бързи кредити, които дават заеми при минимум документи, могат да ви отпуснат такъв, но вероятно при по-висок лихвен процент, за да компенсират риска от това да не просрочите или да не издължите кредита.

Наличната информация в ЦКР на БНБ е достъпна и за всички кредитополучатели, те могат да я поискат, за да се ориентират и да проверят реалното си състояние като платци.

Всяко физическо или юридическо лице има право да подаде писмено заявление по образец до БНБ, документ за легитимация и платена такса, за да разбере кредитната си задлъжнялост и да се информира кои финансови институции са подали съответните данни.
Всяко физическо лице има право на безплатна информация от ЦКР – веднъж на 12 месеца. Заявлението за справка от ЦКР може да се подаде и по пощата, като подписа на заявителя трябва да е нотариално заверен. Отговорът е готов до 7 работни дни, може да се получи и до 4 часа, срещу заплащане на определена такса. ЦКР се намира в София на площад „Княз Александър ­­1, № 1.

Повече информация на сайтът на БНБ.