Разлика Между Бързи Кредити Без Трудов Договор и Без Доказване на Доход

Знаете ли каква е разликата между бързи кредити без трудов договор и кредити без доказване на доход? Важно е да знаете тази разлика и на тази страница ще я обясним подробно.


За да Ви отпуснат бърз кредит, трябва да отговаряте на различни изисквания. Най – същественият от тях е свързан с доходите, които получавате. Кредиторите са най – добре обезпечени, риска от неиздължаване на заемите е сведен до минимум, когато кредитополучателите работят на постоянен трудов договор или могат да докажат постоянни и регулярни доходи.

Трудовият договор е срочен /сключен за точно определен  срок, за извършването на точно определена работа, или има сезонен, кампаниен характер/ или безсрочен, сключен за неопределено време.

Финансовите дружества които отпускат кредити с изискване за трудов договор, обикновено държат на безсрочен трудов договор и то за 12 или най – малко 6 месеца назад във времето  при един и същи работодател.

Трудовият договор гарантира работна заплата, която се получава месечно, на определена дата. Тя  е основен източник на доходи за голяма част от кредитополучателите, с нея те покриват разходите си и заделят пари за погасяване на кредитите.

Бързите заеми, които се отпускат с изискване за доказване на доход също създават известна сигурност за кредитора, защото кредитополучателите имат приходи.

Не е задължително доходите да са само от работна заплата, те могат да бъдат от наеми, от практикуване на свободна професия, от продажба на акции, от получаване на дивиденти, от пенсии за осигурителен стаж и възраст и други.

В нашата икономическа действителност на кредитния пазар има финансови дружества, които поемат голям риск и отпускат кредити без изискване за трудов договор и кредити без доказване на доход. Има съществена разлика между двата вида кредити.

Без изискване за трудов договор означава, че кредитополучателите трябва да имат доход, но не е задължително той да е от трудов договор, просто не е уточнен произхода на дохода. Източникът на доходите може да е най – различен, стига да е законен.

Кредити без изискване за доказване на доход е нещо съвсем друго – това са отпуснати кредити, при които не трябва да доказвате че имате доход. В тази група можем да отнесем безработни, студенти, жени в отпуск по майчинство, самонаети лица и други – това са кредити за всички, без значение на социалният им статус или семейно положение.

Двата вида кредити, трябва да бъдат разграничени, изискванията не трябва да Ви подвеждат, разликата е тънка. Когато кандидатствате за бърз кредит си изяснете добре ситуацията, за да попаднете на точната финансова компания и да получите заем при най-благоприятни условия. Ще разгледаме лицензирани, небанкови финансови дружества, които отпускат и двата вида кредити за да подберете най – изгодния за Вас.

Кредити без трудов договор при ефективни условия, отпускат:

ВИВУС

 • Условия за отпускане на кредит – навършени 19 години, да покривате минимални кредитни изисквания и да предоставите исканата информация.
 • Бърз заем от 50 до 1 000 лв.
 • Одобрение до 15 минути.
 • Напълно безплатен първи заем, без лихви, без такси, без никакво оскъпяване, връщате толкова, колкото сте взели.
 • Не се изискват поръчители и гаранции.
 • Няма такси за регистрация и за превеждане на сумите.
 • Може да получите заем, ако вече имате активен такъв към дружа компания, може да удължите срока на заема неограничен брой пъти, може предсрочно да погасите кредита.
 • Работно време – седем дни в седмицата, в почивни и празнични дни.
 • Уебсайт: http://vivus.bg/КРЕДИСИМО

 • Условия за отпускане – навършени 18 години и собствени доказуеми доходи.
 • Отговорни кредити до 2 500 лв, отпуснати при взаимно доверие и коректност.
 • Изцяло онлайн кандидатстване, одобрение до 7 минути, получавате парите веднага по предпочитан начин.
 • На територията на цялата страна, без почивни дни.
 • Всеки първи кредит до 600 лв, върнат за 30 дни е напълно безплатен, всеки седми кредит върнат до 15 дни също е без никакви разходи.
 • Няма такси, няма комисиони, заявлението за кредит е напълно безплатно и не те обвързва с договор.
 • Не се изискват поръчители.
 • Може да теглите нов кредит преди да сте изплатили предишния, може да рефинансирате заема.
 • Уебсайт: http://credissimo.bg

ФЕРАТУМ

 • Условия за отпускане – постоянно живеещи в страната граждани между 19 и 70 години, с постоянна адресна регистрация, с доходи и чисто кредитно досие.
 • Денонощно кандидатстване с онлайн заявка, кандидатстване и в офис, одобрение до 5 минути, получавате парите същия ден, кредит сега от 50 до 3 000 лв.
 • Необходим е гарант за кредита – физическо лице или банка партньор на Фератум.
 • Има гратисен период по кредитите.
 • Може да удължите срока на заема, ако имате финансови затруднения, винаги можете да получите удостоверение за актуалното състояние на Вашия кредит, съгласно Тарифата на компанията.
 • Уебсайт: http://ferratum.bg

СМАЙЛ КРЕДИТ

 • Изисквания за отпускане – навършени 18 години, да имате постоянни доходи и да сте осигурен, месечният Ви доход да е по-нисък от сумата на кредита, добра кредитна история.
 • Прозрачни и ясни кредити до 1 500 лв.
 • Одобрение до 20 минути.
 • Няма такси за кандидатстване, одобрение и движение на средствата.
 • Пари за минути, без изисквания за поръчители.

Бързи кредити без доказване на доход предлагат:

ФРИЙ ЗАЕМ

 • Кредит без доказване на доход, само за български граждани.
 • Размер на кредита до 700 лв и срок за погасяване до 45 дни.
 • Могат да теглят кредит всички, може да теглите кредит ако сте безработни, ако сте в отпуск по майчинство, пенсионери, самонаети лица, заеми без ограничения.
 • Лесно кандидатстване с онлайн заявка, незабавно одобрение и парите са при Вас по банков път или на каса Изипей.
 • Лесни кредити онлайн в същия ден без такси за кандидатстване.
 • Дискретни кредити – не трябват документи от работодатели, не се правят справки.
 • Не е нужно обезпечение, не трябват поръчители, не са необходими гаранции.

МИКРО КРЕДИТ – Кредит Home

 • Заем без доказване на доход.
 • Начини за кандидатстване – денонощно чрез онлайн заявка, в офис или с обаждане по националния телефон.
 • Размер от 200 до 3 000 лв, кредит на вноски със срок за погасяване от 9 до 48 седмици или от 3 до 12 месеца на равни вноски.
 • Без обезпечение, без поръчители.
 • Необходима е само лична карта.
 • Фиксирана лихва.
 • Получавате парите в брой.
 • Връщате парите в офис, по банков път или в удобно за Вас време и място на кредитен специалист.
 • Професионално и компетентно обслужване от персонален кредитен консултант.

КРЕДИЛАЙН

 • Кредит без изискване за доказване на доходи.
 • Размер на кредита от 10 до 1 000 лв със срок на погасяване от 1 до 12 месеца.
 • Помощ в труден момент, кредит само срещу лична карта.
 • Ако теглите кредит за първи път е необходим гарант, на който не се изисква доказване на доход.
 • Начини на кандидатстване – в офис или по телефон.
 • Няма никакви такси при кандидатстване и усвояване на парите.
 • Индивидуален погасителен план.