Кредит Без Проверка в ЦКР или за Хора с Лошо ЦКР

Как да изтегля кредит с лошо ЦКР? В момента много се търси отпускане и теглене на бързи онлайн кредити за хора с лошо ЦКР. Още по-търсено е даване на спешен бърз кредит без проверка в ЦКР без трудов договор и то не само от фирми за онлайн заеми, но и потребителски и ипотечни банкови кредити от банки в България.


Дори и да имате много лошо кредитно досие, има много кредитни консултанти, които биха Ви оказали съдействие за уреждане и теглене на кредит. Те дори биха Ви предложили и варианти за рефинансиране и обединяване, независимо и въпреки лошо ЦКР и лоша кредитна история.

Кредитни консултанти има в големите градове като София, Варна, Пловдив, Русе, Бургас и др. Кредити без значение от ЦКР може да изтеглите, но лихвите по тях са значително по-високи в сравнение с другите заеми.

Освен това банките и финансовите дружества могат да Ви искат допълнителни гаранции, поръчители, залог и други видове обезпечение като имущество.

Как се Формира Лошо ЦКР?

Много хора в България все още не осъзнават, че всяко тяхно негативно действие по отношение на изплащането на кредит и задължения се отразява в кредитното им досие намиращо се в ЦКР (Централният Кредитен Регистър).

Ако не обслужвате навреме задълженията си – забавяте плащания или пропускате такива, тези Ваши действия са записват в кредитния регистър. Така се формира Вашата лоша кредитна история и лошо ЦКР.

Вие може дори да не знаете, че вече имате формирано негативно кредитно досие и да търсите отпускане и теглене на следващ кредит, било то потребителски, ипотечен от банка или бързи спешни онлайн кредити.

Когато подадете заявление за теглене на заем и пари на лихва в която и да е финансова институция, първото нещо което тя ще направи е да провери Вашето кредитно досие в регистъра. Малко са компаниите, които отпускат кредит без проверка в ЦКР изобщо.

Какво прави финансовата компания когато разбере, че имате лошо ЦКР?

Ако то е негативно и Вашата история на погасяване на задълженията Ви никак не е хубава, то финансовата компания може да Ви откаже отпускане на кредит.


Или може да се съгласи да Ви отпусне кредит за хора с лошо ЦКР, но при много високи лихви, дори непосилни. В зависимост от кредита, които искате да изтеглите – банков потребителски, ипотечен, или бързи онлайн кредити, финансовата компания може още да Ви иска съдлъжник по кредита, един, двама и дори трима поръчители, имуществени обезпечения, залози и др.

Защо Ви иска тези допълнителни гаранции и защо Ви слага по-високи лихви? Отговорът е прост – защото я е страх, че може да не погасите Вашето задължение към нея. Вие сте от хората с лошо ЦКР, следователно Вие може да не сте коректни към нея и да забавяте или отлагате плащания.

Тя Ви иска по-висока лихва, за да покрие високия риск, който Вие представлявате за нея. Колкото по-висок риск сте (колкото по-лошо ЦКР имате), толкова по-висока лихва ще Ви иска. Банките или популярните фирми за бързи кредити Ви искат и допълнителни гаранции и поръчители, за да са сигурни, че ще им върнете парите.

Така се стига до търсене на кредит без проверка в ЦКР. Независимо и въпреки лошо ЦКР и лошата си кредитна история, много хора имат спешна и неотложна нужда от пари и търсят бързи и спешни кредити, с които да покрият финансовите си затруднения.

Какво да Правя ако Имам Лошо ЦКР? Как да Изтегля Кредит?

Отговорът на този въпрос никак не е лесен, но въпреки това има варианти и опции, които да обмислите.

Разбира се най-добрият вариант е да си оправите лошото ЦКР като си покриете всички задължения до момента. Това обаче е невъзможно за повечето българи, които трудно свързват двата края.

Друг добър вариант е да се обърнете към кредитен консултант и да му представите в детайли Вашето кредитно положение и задлъжнялост. Кредитните консултанти са специалисти, които могат да Ви окажат съдействие и посъветват какво би било най-добре за Вас в зависимост от Вашата кредитна история, нужди и възможности.

Освен това повечето кредитни консултанти имат изградени отношения с банките или други финансови дружества и знаят къде са най-изгодни лихвите, къде най-лесно и бързо се отпускат кедити без трудов договор например или без поръчител.

Те могат да Ви отговорят на въпроса дали имате реална възможност да изтеглите кредит за хора с лошо ЦКР и кои финансови институции биха евентуално помислили да Ви отпуснат заем с Вашето кредитно досие.

Кредитните консултанти биха Ви посъветвали и как да подобрите вашето ЦКР, биха Ви помогнали с преструктуриране на необслужван или просрочен кредит, биха Ви оказали съдействие за уреждане на кредити с лошо ЦКР и др. Добри кредитни консултанти има в големите градове като София, Пловдив, Бургас, Варна, Стара Загора, Русе и др.

Имайте предвид, че за своите услуги и компетентно съдействие, кредитните консултанти ще Ви таксуват с определена сума.

Освен, чрез кредитни консултанти, може да изтеглите и кредит без проверка в ЦКР от фирмите за бързи кредити. Все още има няколко от тях, които за малки суми до 200, 300, 400, 500, макс. 600 лева биха се съгласили да извършат отпускане на кредит за хора с лошо кредитно досие или пък без значение от ЦКР.

Добро решение в случая би бил първи кредит без лихва, ако може да го върнете навреме в определения гратисен период. Това са бързи онлайн кредити за малки суми, които ако успеете да ги върнете в определен гратисен период (15 или 30 дни), не дължите лихва по тях.


Каквото и да решите да предприемете не теглете заеми без да сте проверили внимателно всички условия и клаузи по договорите.

Когато човек е отчаян и има спешна нужда от пари, в бързината може да допусне груби грешки, които да доведат до по-голямо влошаване на кредитната Ви история и до затъване в кръга на непосилната задлъжнялост.

В допълнение недобросъвестните обяви за кредити от частни лица за хора с лошо ЦКР все повече растът в интернет пространството, за това бъдете изключително внимателни.

Когато теглите кредит особено за хора с лошо ЦКР или кредит без проверка в ЦКР, внимателно проверете точния рамер на лихвата, точния размер на крайната сума, която трябва да върнете, срока и допълнителните такси. Не подписвайте договора преди да сте разбрали всяка клауза от договора и да сте наясно със всички условия по него.