Кредихелп

 • Кредит до заплата онлайн и спешно пари на заем.
 • Размер на бързия кредит: от 100 до 2 000 лв.
 • Кредит онлайн при доказан и недоказан доход.
 • Начини за кандидатстване: бързи кредити отпускани онлайн, в офис, по телефона или при лично посещение в дома или друго удобно място.
 • Отпускане на кредита: до 20 минути при онлайн заявка или до 12 часа при посещение в офис при кредитен консултант.
 • Кредитите се отпускат без поръчители и без залог.

Условия за отпускане на кредита: български граждани на възраст от 23 до 70 години, да имате регулярни доходи, добра кредитна история, активен телефон и имейл.Кредит до заплата онлайн и потребителски кредити до 2000 лв. от Кредихелп.

Кредит до заплата от Кредихелп

 • Възможност за избор на вида на кредита, неговия размер, срок и начин за погасяване
 • Начин за получаване на парите: по лична банкова сметка
 • Начин за връщане на кредита: по посочена банкова сметка
 • При отказ можете да кандидатствате отново след 3 месеца
 • При неблагоприятни ситуации и проблеми свързани с погасяване на кредита – има възможност за преговори с кредитните консултанти, за удължаване на срока
 • Преференциални условия /улеснено отпускане, по-големи размери на кредитите и други/ за лоялни клиенти
 • Възможност за предсрочно погасяване на кредита
 • Възможност за рефинансиране на кредити, отпуснати от дружеството и от други финансови институции.
 • Рефинансиране на бързи кредити за лоялни клиенти.

Кредихелп ООД е вписана в регистъра на БНБ и е администратор на лични данни по Закон. Дружеството има опит, традиции на кредитния пазар и залага на принципите на коректност и отговорност. Дружеството е с гъвкава политика, развива социалните елементи и предлага различни кредити при благоприятни условия. Работи с екип от висококвалифицирани специалисти, които имат професионални, коректни и компетентни отговори на Вашите въпроси.

Компанията предлага следните кредити:

 • Бърз кредит до заплата: от 100 до 399 лв, кредитът се погасява еднократно в края на периода
 • Кредит на вноски: от пусканата сума е от 100 до 2000 лв – погасява се на месечни погасителни вноски
Обобщена информация:

 • Максимална сума, която можете да получите: 2 000 лв
 • Минимална сума на онлайн бърз кредит до заплата: 100 лв
 • Време за отговор на заявката: до 20 минути
 • Условия за кандидатстване: български граждани от 23 до 70 години, валидна лична карта, регулярни доходи и добра кредитна история
 • Начини за кандидатстване: онлайн, по телефона, в офис, на удобно място за клиента
 • Начини за получаване на парите: по лична банкова сметка
 • Възможност за удължаване срока на кредита
 • Работно време: делнични дни
 • Уебсайт: https://www.credihelp.bg/