Фрий Заем

 • Лесен кредит онлайн без доказване на доход и без трудов договор.
 • Спешни пари до заплата в същия ден.
 • Одобрение до 10 минути. Без такси за кандидатстване.
 • Бърз кредит за всички социални групи, за безработни, за лица в отпуск по майчинство, за пенсионери
 • Начин на кандидатстване за кредита: онлайн заявка и свързване по телефона
 • Условия за отпускане на заем: български граждани на възраст от 18 до 70 години, валидна лична карта и добра кредитна историяЛесен кредит онлайн без доказване на доход и без трудов договор от Фрий Заем

Лесен кредит онлайн без доказване на доход

 • Кредит онлайн без доказване на доходи и без постоянен трудов договор.
 • Не се изисква залог по кредита, ипотека или поръчители, няма запис на заповед
 • Няма скрити такси и комисиони, няма такса за кандидатстване, отпускане и управление на кредита
 • Размер на кредита: от 50 до 700 лв
 • Парите се отпускат в деня на одобрението
 • Начин за отпускане на парите: по банкова сметка или на каса в Изи Пей
 • Начин за погасяване на заема: по банков път
 • Срок за погасяване на кредита: от 5 до 45 дни
 • Няма възможност да изтеглите друг кредит, преди да сте погасили предишния
 • Няма възможност за удължаване срока на договора

Фрий заем се отпуска от много известна на българския пазар компания за бързи кредити: „Cresco Group” – регистрирана в Чехия. Компанията има изградени водещи позиции и отлични взаимоотношения с финансовите институции в нашата страна. Отпускането и обслужването на кредитите се извършва на най-високо ниво от професионален екип. Кредитите се отпускат на територията на цялата страна, много хора могат да се възползват от тях. Най-широко разпространен продукт на компанията е кредита до заплата, идеален при затруднения, които всички ни сполетяват.

Обобщена информация:

 • Максимална сума която можете да получите: 700 лв
 • Минимална сума на бързите онлайн заеми: 50 лв
 • Време за отговор на заявката за онлайн кредит: 10 минути
 • Условия за кандидатстване: възраст от 18 до 70 години, лична карта
 • Начини за кандидатстване: онлайн
 • Начини за отпускане на парите: по банкова сметка или на каса в Изи Пей
 • Няма възможност за удължаване на срока по кредита.
 • Особеност: Кредит онлайн без доказване на доход и без изискване за трудов договор.
 • Уебсайт: http://www.freezaem.com/