Кредит Срещу Залог и Без Залог на Автомобил

Да ползваме автомобил в днешното напрегнато ежедневие, за да се придвижваме успешно и бързо с него вече е необходимост. Да скъсим транспортното време е важна и съществена грижа на всички, за да си оползотворим денонощието по най-добрия начин. Това може да се осъществи, ако имаме на разположение автомобил – нов или употребяван.


Не винаги разполагаме с необходимите средства  за закупуване и често търсим бърз кредит срещу залог на автомобил. Има различни начини за придобиване или ползване на автомобил. Известен начин е лизингът – лизингополучателя изплаща месечни вноски за използването на автомобила и всички разходи свързани с експлоатацията му.

Автомобилът е собственик на лизингодателя до момента на пълното му изплащане и служи като обезпечение на сделката. В края на уговорения срок и ако всички вноски и разходи са изплатени се извършва прехвърлянето на собствеността. Ако има забавяне или неплащане лизингодателя може да си върне автомобила.

При лизинга има и първоначална вноска, която се изчислява в процент към автомобила, и се определя и взима от лизингодателя, тя е и  самоучастието на получателя на автомобила. Друг популярен начин да се снабдим с нов или употребяван автомобил е да изтеглим кредит. При кредита автомобила става веднага Ваша собственост и може да се разпореждате с него както решите, спестявате и допълнителните разходи по регистрацията.

Кандидатстването е в повечето случай онлайн, достъпно, опростено с минимум документи. Не се изисква обезпечение, не се изисква самоучастие. Съпоставете параметрите, направете анализ, запознайте се с точните характеристики. Ще ви запознаем с няколко оферти на кредити за автомобили.

Корект Кредит

 • Бърз кредит срещу залог на автомобил – бързи заеми преи спешни нужди.
 • Лесно кандидатстване онлайн – просто попълвате онлайн формуляра на сайта им и и изчаквате техен служител да се свърже с Вас.
 • Бърз отговор- само до 1 час.
 • За да получите парите, от които имате нужда трябва да посетите един от офисите на фирмата, за да подпишете лично договора и придружаващите го документи.
 • Компанията предлага три вида кредита – потребителски, ипотечен и кредит срещу залог на автомобил.Хелп Кредит

 • Бърз потребителски кредит срещу залог на автомобил.
 • Срок на погасяване на кредита – от 3 до 36 месеца.
 • Необходими документи за отпускане: формуляр за кандидатстване, копие от лична карта, документ за удостоверяване на дохода, банкова сметка.
 • Усвояване в рамките само на 1 работен ден.
 • Гъвкави схеми на погасяване.

БНП Париба

Автокредит Нова

 • Предназначение – за закупуване на нов автомобил до 3 години от датата на първата регистрация.
 • Лесно кандидатстване без изискване за самоучастие.
 • Размер на финансирането на автомобилите – от 1 500 до 70 000 лв, срок на изплащане от 6 до 96 месеца.
 • Имате възможност да получите и допълнително финансиране за свързани разходи като данъци и такси при регистрация – до 2 000 лв.
 • Фиксирана лихва за целия период на кредита.
 • Има онлайн кредитен калкулатор за да направите своите изчисления за цялата дължима сума, за лихвата и размера на погасителните вноски.
 • Не се изискват поръчители.
 • Не се изисква превод на работна заплата.
 • Подписването на договора се извършва в офис на компанията, парите получавате 1 ден след това. Веднага може да закупите автомобила, необходимо е да представите в дружеството копие големия талон на автомобила.
 • Спестявате разходи свързани с прехвърляне на собствеността, ставате веднага собственик на автомобила.
 • Има такса ангажимент, която е 2% от размера на кредита.
 • Не дължите допълнителни такси.
 • Равни месечни погасителни вноски.
 • Начини на издължаване – в партньорски банки, в Изипей, на банкомат, безплатно на Кеш терминал и други.
 • Може да сключите застраховка – „Защита на плащания”, ако решите да получите допълнителна сигурност при безработица, при продължителна нетрудоспособност, болничен престой и други неблагоприятни събития при избран от Вас застраховател.

Автокредит 3+

 • Бърз кредит сега с предназначение – покупка на автомобил над 3 години от датата на първа регистрация.
 • Размер на финансиране от 1 500 до 70 000 лв, срок за погасяване от 6 до 96 месеца.
 • Може да усвоите допълнително сума за ремонт, регистрация, такси, застраховки и други: до 25% от сумата на автомобила, ако покупната му цена е до 6 000 лв, ако цената е над 6 000 лв – усвоявате допълнително до 2 000 лв.
 • Не се изисква самоучастие, веднага ставате собственик на автомобила.
 • Не са необходими поръчители, не се изисква превод на работна заплата.
 • Фиксирана лихва и кредити на вноски за целия период на кредита.
 • Парите по кредита получавате до 24 часа след подписването на договора и веднага може да закупите автомобила, представяте големия талон в удобен офис на дружеството.
 • Има такса ангажимент до 2% от размера на кредита.
 • Доброволна застраховка „Защита на плащанията” при избран от Вас застраховател.

НетКредит

AutoCredit

 • Предназначение на кредита: за покупка на употребяван автомобил до 8 000 лв, който избирате Вие, без ограничения.
 • Сами определяте срока на погасяване – от 6 до 24 месеца.
 • Условия за отпускане: да сте на възраст от 18 до 65 години и да работите.
 • Необходимо е да се включите със самоучастие в размер до 20% от стойността на автомобила.
 • Одобрение до 1 час, след максимално улеснена процедура при кандидатстване.
 • Има такса за предсрочно погасяване, няма скрити такси.
 • Автомобилът става Ваша собственост веднага, регистрира се на Ваше име от самото начало.
 • Начин за получаване на парите – за страната: по банков път, за София: по банков път или служител на фирмата Ви донася парите на удобно място и в подходящо време.
 • НетКредит е една от най-известните фирми за бързи кредити в България.
 • Погасяване на задълженията – по банков път или на каса Изипей.РазПро Кредит

РазПро – Авто

 • Експресни пари на лихва и кредит срещу залог на автомобил в размер до 30% от оценката на автомобила, срок за погасяване до 24 месеца, на територията на град Варна и региона.
 • Отнася се за автомобили произведени след 2005 година.
 • Залагания автомобил трябва да е Ваша собственост или да имате право да се разпореждате с него, да не се издирва, да не е обект на съдебни дела, да не е обект на други залози, да няма подписан договор за продажба. Начина на съхранение се договаря.
 • Одобрение до 24 часа.
 • Има възможност за договаряне на лихвения процент.
 • Няма такси за кандидатстване и усвояване на парите, няма такса за предсрочно погасяване.

Алианц Банк България

Кредит Автомобил

 • Предназначение – за закупуване на нов или употребяван автомобил, на който ставате собственик веднага.
 • Може да се ползва от физически лица и фирми.
 • Валута: лева или равностойността им в евро, размер до 100 000 лв, срок за погасяване до 72 месеца.
 • Условия за покупка на употребяван автомобил – максималната възраст на употребявания автомобил към датата на кандидатстване за кредита е 48 месеца, сбора от възрастта на автомобила и срока за погасяване на кредита да е максимум 72 месеца.
 • Изисква се самоучастие – 20% от стойността на нов или 30% от стойността на употребяван автомобил.
 • Обезпечение на кредита – поръчителство за физически лица, за юридически лица и еднолични търговци – особен залог на автомобила в полза на банката.