Топ Кредит

 • Лесни кредити с бързо одобрение и само с лична карта.
 • Фиксирана лихва за целия период на кредита
 • Равни месечни погасителни вноски.
 • Няма такса за кандидатстване за кредит, за неговото отпускане и управление
 • Може да получите повече от един кредит, ако финансовото ви състояние позволява
 • Размер на кредитите: от 200 до 8 000 лв
 • Одобрение до 24 часа
 • Условия за отпускане на кредита: възраст от 21 до 75 години, трудов или граждански договор с повече от 6 месеца постоянни доходи, или доходи от пенсия, като размер на доказан нетен доход да не е по-малко от 200 лв.Лесни Кредити от Топ Кредит

Лесни Кредити от Топ Кредит

 • Не се прави едностранна промяна на условията по кредитите
 • Необходими документи за кандидатстване: лична карта, ако е необходимо, се изискват и други.
 • Кандидатстването за кредита е само в офис на компанията – не може онлайн или по телефон.
 • Обезпечение по кредитите: изисква се поръчител.
 • Срок на погасяване: за кредити до 400 лв – 6 месеца; за кредити над 400 лв – от 3 до 18 месеца.
 • Начин за погасяване на кредита: в офисите на фирмата или по банков път
 • Възможност за рефинансиране на кредити – отпуснати от Топ Кредит, или други финансови дружества
 • Не се изисква застраховка по кредитите.
 • Няма такси за предсрочно погасяване на кредита.
 • Възможност за удължаване срока на кредита.
 • При просрочено плащане се начислява лихва върху просрочената сума, няма наказателни такси.
 • Кредита се оскъпява и става предсрочно изискуем при неплащане на две погасителни вноски

Топ Кредит ООД е финансово дружество вписано в Регистъра на БНБ и администратор на лични данни по Закона, което има офиси и работи на територията на град Плевен, Велико Търново, Русе и Севлиево. Дружеството предлага бързи кредити на физически лица и финансиране за оборотни средства на малкия и среден бизнес.

Обобщена информация:

 • Максимална сума, която можете да получите: 8 000 лв
 • Минимална сума по кредитите: 200 лв
 • Време за отговор на заявката за кредитите: до 24 часа
 • Условия за кандидатстване: възраст от 21 до 75 години, регулярни доходи от трудов, граждански договор и пенсия, при нетен размер на дохода – не по-малко от 200 лв
 • Начини за кандидатстване: в офис
 • Начини за получаване на парите: в офис или по банкова сметка
 • Възможност за удължаване срока на кредита
 • Работно време от понеделник до петък
 • Уебсайт: https://topcreditbg.com/