Сис Кредит

 

 • Бързи небанкови кредити с усвояване за един ден
 • Индивидуален подход и гъвкавост при обслужване на всеки клиент
 • Равнопоставеност и достъп на всички клиенти до финансовите услуги на компанията
 • Размер на кредита: от от 100 до 3 000 лв
 • Начини за контакти при отпускане и погасяване на кредита: по имейл, по телефон или в офис

Условия за отпускане на кредита: лична карта, документ за удостоверяване на реалните доходи, банкова сметка

Начини за погасяване на кредита: равни месечни вноски или чрез погасяване на лихвата всеки месец и в края на периода покриване на цялата главница

Бързи Небанкови Кредити с Усвояване за Един Ден от Сис Кредит

siskredit бързи небанкови кредити

 • Обезпечение на кредита: поръчител за кредит над 400 лв
 • Такси при сключване на договор за отпускане на кредита: такса управление на кредит и такси, които се дължат на нотариуса, изповядал сделката
 • Прозрачни условия – всички лихви и такси са включени в договора за кредит
 • Преференции за лоялни и редовни клиенти
 • Има възможност за удължаване срока за погасяването на кредита
 • Има възможност да се откажете от договора за отпуснатия кредит в 14 – дневен срок от подписването му, без да посочвате причина за това , като върнете заетата сума и начислената лихва за този период
 • За да сте наясно с размера на задължението си – винаги може да получите информация за това чрез безплатно месечно удостоверение, или чрез устна справка от обслужващия ви служител от офиса на компанията
 • Няма наказателни такси и лихви при предсрочно погасяване на тези бързи небанкови кредити.
 • Има наказателни такси при просрочване на задълженията
 • Има възможност да подадете молба, за да не Ви начислят наказателни лихви и такси, ако съществуват основателни причини, при забавяне на една погасителна вноска
 • Имате възможност да подадете жалба или оплакване ако имате забележки по отношение на обслужването или за нередности, на които сте свидетел, директно до отдел „Вътрешен контрол” на компанията
 • Няма възможност за теглене на повече от един кредит

Сис Кредит е компания вписана в Регистъра на БНБ,  отговаряща на условията за администратор на лични данни, работеща в съответствие с европейските норми и стандарти. Професионалното обслужване и поставянето на клиента на първо място е неотменен принцип на фирмата.
В Сис Кредит се цени времето на клиента,  винаги се знае състоянието на индивидуалните кредити, финансовите съвети са експертни и етични.

Компанията предлага следните продукти:

 • Бизнес кредит: от 3 000 до 10 000 лв, със срок на погасяване от един месец до две години, без такси, само с лихва и един поръчител
 • Земеделски кредит: от 3 000 до 50 000 лв с погасяване от един месец до две години и обезпечение
 • Личен кредит: от 3 000 до 30 000 лв, с обезпечение и срок за погасяване от 1 месец до 2 години
 • Потребителски кредит: от 300 до 2 000 лв, срещу лична карта и солидарен длъжник, срок за погасяване до 12 месеца
 • Лизингово финансиране с определени параметри

Обобщена информация:

 • Максимална сума, която може да получите по бързия кредит: 3 000 лв
 • Минимална сума за бързи кредити 100 лв
 • Получаване на парите: до 24 часа след одобрение
 • Условия за кандидатстване: лична карта, реални доходи, банкова сметка, поръчител за суми над 400 лв
 • Начини за кандидатстване: по имейл, телефон или в офис
 • Начини за получаване на парите: по банкова сметка
 • Възможност за удължаване срока на кредита
 • Работно време: делнични дни от 9 до 18 часа
 • Уебсайт: http://siscredit.com/
[/su_list]