Кеш Кредит

 • Онлайн кредити. Бързи заеми в Лавка /Lafka или с СМС.
 • Спешно одобрение до 6 минути.
 • Кредит до 2000 лв. или заем до заплата до 399 лв.
 • Веднага взимате пълната сума, за която сте одобрени.
 • Всеки може да кандидатства за кредит, независимо от социалното си положение, независимо от дохода – безработни, пенсионери, студенти, жени в отпуск по майчинство. Кредит без доказване на доход.Може да кандидатствате безброй пъти.
Погасяване на месечни вноски.
Условия за кандидатстване: навършени 18 години и валидна лична карта.

Онлайн Кредити. Бързи заеми в Лавка и с СМС от Кеш Кредит.

 • Онлайн Кредити от Кеш Кредит Начин на кандидатстване за кредит: онлайн, по телефона, чрез СМС, в Лафка или офис на фирмата.
 • Без такси при кандидатстване и одобряване.
 • Улеснена процедура, прозрачни условия, фиксирани и ясни
 • Размер на кредита: до 2000 лв.
 • Срок за погасяване на кредита: до 18 месеца.
 • Сами избирате размера на сумата по кредита и срока за погасяване.
 • Лихвата по кредитите зависи от стойността и срока за погасяване на кредита, тя се дължи само за периода на ползване.
 • Начин за погасяване на кредита – без такси: по банкова сметка, във всеки офис на компанията, в Лафка / Lafka, във всеки Кеш Терминал, в Изи Пей, в Хенди – за всички клиенти на Кеш Кредит.
 • Погасяването на кредита е на месечни вноски.
 • При забавено плащане се начислява обезщетение за забава, и се прибавят разходи свързани с принудително събиране на вземането, влошава се и кредитното досие
 • Няма такси за предсрочно погасяване
 • Има безплатен телефон, на който можеш да получиш информация, за всичко, свързано с кредитите.
 • Има възможност за отпускане на кредит срещу обезпечение, което е: физически лица гаранти или банкова гаранция, компанията също осигурява поръчителство от Ваше име и за Ваша сметка, което се заплаща.
 • Има възможност за получаване на информация за състоянието на кредита по имейл или телефон.
 • Няма възможност за рефинансиране на кредита.

Кеш Кредит е компания вписана в регистъра на БНБ, администратор на лични данни. Това което характеризира най-точно Кеш Кредит е модерния начин на работа, висококвалифицираните специалисти, иновативната политика и изключително бързо отпускане на кредити.


Предлага разнообразие от кредити: онлайн кредити, лесни заеми в Лавка, кредити с СМС и др. Компанията се развива успешно и на международния пазар, защото дейността й се основава на стриктни правила, отговорност и ефективност.

Компанията предлага следните продукти:

 • Кредит в Лафка: размер до 2 000 лв, срок за погасяване от 3 до 18 месеца, без такси за кандидатстване и усвояване, кандидатства се само с лична карта и се погасява чрез месечни вноски.
 • Кредит в офис: размер от 200 до 2 000 лв, отпуска се срещу представяне на лична карта, погасява се с фиксирани месечни вноски за срок от 1 до 18 месеца
 • Кеш на денкредит до заплата, от 50 до 399 лв, кандидатства се само с лична карта, без такси за кандидатстване и усвояване, със срок на погасяване до 30 дни
 • Кредит с Кеш карта: кеш картата е платежно средство, достъпно само за отделния човек, с картата може да теглиш пари от банкомат и да се разплащаш на ПОС терминал, получаваш сумата по кредита от разстояние и подробни указания за ползване

Обобщена информация:

 • Максимална сума, която можете да получите: 2 000 лв
 • Минимална сума: 50 лв
 • Време за отговор на заявката за кредит: 6 минути.
 • Условия за кандидатстване: валидна лична карта и навършени 18 години.
 • Начини за кандидатстване: онлайн кредити, в офис, по телефона, в Лафка, със СМС.
 • Начини за получаване на парите: по банкова сметка, в офис, в Лафка, от банкомат с Кеш карта.
 • https://cashcredit.bg

Вижте още кредити без доказване на доход от Фрий Заем.