Кредит Инс

 • Бързи пари на заем онлайн 
 • Без поръчител, без обезпечение и само срещу лична карта.
 • Вързможност зза рефинансиране на бързи кредити.
 • Улеснена процедура, без излишни документи и чакане
 • Одобрение до 20 минути
 • Кандидатстване за кредита: изцяло онлайн
 • Условия за кандидатстване: навършени 18 години, постоянни месечни доходи, платени осигуровки за последните 12 месеца назад, чисто кредитно досие
 • Размер на кредита – от 100 до 1500 лв

Начин за получаване на парите: в удобен за клиентите клон на Изи Пей, 15 минути след одобрението на кредита
Начин за погасяване на кредита: по банкова сметка, чрез Изи Пей или на кеш терминал

Бързи Пари На Заем Онлайн Без Поръчител от Кредит Инс.

Пари На заем онлайн от Кредит Инс

 • Лихва: цялостна пълна предварителна информация за размера й
 • Има лихва само за периода на ползване на кредита
 • Няма скрити такси и комисионни
 • Възможност за избор на вид на кредита и срок за неговото погасяване
 • Възможност за рефинансиране на кредита
 • Няма такси за предсрочно погасяване на кредита
 • За коректни и лоялни клиенти: отстъпки и промоции
 • При просрочени плащания – наказателна лихва, влошаване на кредитното досие, ползване на външни фирми за събиране на неизплатените задължения

Кредит Инс ООД е финансова институция, вписана в регистрите на БНБ и администратор на лични данни по Закона. Дружеството е популярно на кредитния пазар, перфектно обслужва своите клиенти, работата му се основава на принципите на лоялност, отговорност и почтеност.

Компанията предлага следните продукти:

 • Кредит „Ден” – за непредвидени разходи, с размер от 100 до 250 лв, погасява се еднократно за 30 дни
 • Кредит „Заплата” – при забавяне на постоянните месечни доходи, с размер от 100 до 399 лв, със срок на погасяване от един месец и фиксирана седмична атрактивна лихва
 • Кредит „Екстра” – при недостиг на средства или временно затруднение, с размер от 200 до 1500 лв, със срок на погасяване от 12 месецаОбобщена информация:

 • Максималната сума, която можете да получите: 1500 лв
 • Минимална сума на бързи онлайн кредити: 100 лв
 • Време за отговор на заявката за онлайн кредит: до 20 минути
 • Условия за кандидатстване: навършени 18 години, постоянни месечни доходи, платени осигуровки за 12 месеца назад и чисто кредитно досие
 • Начини за кандидатстване: онлайн и телефон
 • Начини за получаване на парите: чрез Изи Пей
 • Възможност за рефинансиране на кредита
 • Работно време: непрекъснато
 • Уеб сайт: https://www.creditins.bg/