Потребителски кредити без поръчител

Страницата съдържа информация за потребителски кредити без поръчител. Заемите се предлагат от банки и не изискват други лица освен кредитополучателя.


Експрес банк – Кредит Експресо

 • Прозрачен и атрактивен кредит с ясни правила.
 • Кредит без изискване за поръчител.
 • Фиксирана лихва за целия период на заема.
 • Валута на заема– лева или евро.
 • Размер на кредита: до 50 000 лв или до 25 000 евро.
 • Кандидатстване онлайн и разговор по телефон.
 • Наличие на кредитен калкулатор – може да изчислите размера на лихвата и стойността на погасителната вноска.
 • Срок за погасяване до 10 години.
 • Възможност за ползване на 18 месеца частичен гратисен период за целия срок на кредита.
 • Преференциални условия при превод на работна заплата в банката, при ползване на СМАРТ пакет и револвираща кредитна карта.
 • Застраховка „Живот” за целия срок на кредита и възможност за допълнителна защита със застраховки срещу рискове от безработица и временна нетрудоспособност.

Повече за кредита: http://www.sgeb.bg/bg/potrebitelski-krediti/potrebitelski-kredit-ekspreso.html

ТЕКСИМ БАНК

 • Гъвкави кредити при индивидуални, благоприятни условия за всеки клиент.
 • Потребителски кредити без поръчители, нито превод на работна заплата в банката.
 • Кредитите се отпускат в лева или евро: до 7 000 лв или 3500 евро.
 • Кандидатстване: онлайн, по телефон или в офис или в офисите на банката.
 • Бързи кредити – получавате одобрение в рамките на работния ден.
 • Безплатна предварителна оферта за условията по кредита получавате до един час от заявката.
 • Условия за отпускане на кредита: български граждани от 18 до 68 години с доходи от трудова дейност, свободна професия или пенсия.
 • Променлив лихвен процент – формира се от базов и фиксирана надбавка.
 • Срок на погасяване – до 7 години.
 • Начин на погасяване: чрез равни месечни погасителни вноски.
 • Няма такса за откриване и движение на разплащателната сметка по която се отпуска кредита, няма такса за предсрочно погасяване.
 • Има такса за разглеждане и одобрение на кредита.
 • По желание и за сметка на кредитополучателя се прави застраховка „Живот.”

Официален сайт на банката: http://www.teximbank.bg/all/

ОБЩИНСКА БАНКА

 • Удобни и коректни потребителски кредити без поръчител.
 • Размер на кредита: до 20 000 лв или тяхната равностойност в лева.
 • Срок за погасяване – до 7 години.
 • Променлив лихвен процент, който се състои от основен и надбавка за банката.
 • Възможност за предварително калкулиране на цялата дължима сума по кредита.
 • Напълно безплатна застраховка – „Живот”.
 • Има такса за проучване и анализ на искането за кредит и комисиона за одобрение и оформяне на документите.

Официален сайт: http://www.municipalbank.bg/