Какво е Просрочен Кредит?

На тази страница ще обясним какво е просрочен кредит и какви са неговите особености и рискове и как да се предпазите от просрочени задължения. Когато теглим бързи кредити, трябва да имаме в предвид някои специфични особености свързани с този вид услуга, която предлагат много финансови дружества в нашата страна.


След като подробно сме се запознали с условията и изискванията за отпускане на бърз кредит веднага и сме се решили да теглим такъв, необходимо е да знаем, че това е краткосрочно решение на нашите финансови проблеми и трябва бързо да възстановим получената сума, заедно с полагащите се лихви, такси и другите допълнителни разходи – формиращи цялата цена на услугата.

Така трябва да планирате разходите си, на база на получаваните доходи, че да предвидите и осигурите погасителната вноска по кредита. В договорът Ви за кредит ще има погасителен план, който ще е изработен индивидуално, ще е посочена дата на падеж и точния размер на погасителната вноска.

Ако допуснете закъснение, ако не издължите според подписания договор, ако се отклоните от стойността на погасителната вноска ще изпаднете в просрочие. Последиците са сериозни. Веднага Ви се начислява обезщетение за забавяне, обикновено в размер на законната лихва за периода на забавяне върху неиздължената сума.

Натрупват се допълнителни разходи направени от кредитора и свързани с писането на напомнителни писма, телекомуникационни услуги – разговори по телефони, изготвяне на покани, предизвестия, уведомления и други. При просрочие се начисляват и такси за дни забава след датата на падеж.

Таксите растат прогресивно и бързо, глобите и неустойките се трупат главоломно. Едни са сумите за 10 дни забавяне, 15 дни, 30 дни. Ако не успеете да се справите със задължението, кредитора може да прехвърли своето вземане на трети лица – специализирани фирми и агенции за събиране на просрочени задължения.

Едновременно може и да стартира съдебна процедура за събиране на вземането. Може да Ви осъдят и парите които ще дължите по изпълнителният лист да са многократно повече от размера на кредита който сте взели. Освен всичко изброено до тук,  ще се включат и хонорар на участниците в съдебното производство – адвокати, съдии и други съдебни разходи.

Могат да Ви запорират банкови сметки, може да Ви отнемат лично имущество – движимо или недвижимо, може да се лишите от ценни вещи. Безспорно размерът на наказателните лихви, такси, глоби е много висок, той е непосилен. Не сте спазили клаузите на договора, не превеждате навреме, не сте осигурили пълния размер на погасителната вноска, вероятно имате сериозни финансови затруднения, изпаднали сте в неблагоприятна ситуация.

От друга страна се влошава кредитната Ви история, накърнява се чистото Ви кредитно досие, данните за които се съхраняват в Централния кредитен регистър на БНБ. Така много хора започват да търсят кредит с лошо ЦКР и затъват още повече в проблеми.

Ако не знаете, какво е кредитно досие, ще обясним че то съдържа цялата информация за изтеглените от Вас кредити и  начина по който ги обслужвате, ако не сте изрядни платци формирате и лоша кредитна история. Достъп до тези данни имат всички регистрирани  в ЦКР банкови и финансови дружества, там те подават данни и от там  черпят актуална информация, за последните 5 години.


Чистото кредитно досие и добрата кредитна история са решаващ фактор и неотменно изискване при тегленето но кредити, всички финансови институции ги следят, проверяват и се съобразяват с тях при отпускането на кредити. Ако имате просрочен кредит и неиздължени заеми няма кой да Ви отпусне кредит, или ако намерите такава фирма условията ще бъдат изключително неблагоприятни за Вас – ще Ви поискат сериозни обезпечения, ще трябва да направите залог, ипотека на имущество, ще Ви поискат изключително високи лихви, ще Ви поставят заробващи условия. За да не се стигне до тук, трябва да направите всичко възможно да не изпадате в просрочие.

Обърнете специално внимание на няколко фактора, за да се предпазите от изпадане в просрочие:

  • Преди да изтеглите кредит, добре обмислете и максимално се доближете до реалната сума, която Ви е необходима, имайки предвид, че сроковете за връщане на бързите кредити са не са толкова продължителни. Анализирайте своите финансови възможности обективно и вярно. Прецизирайте неотложните нужди, спешните разходи и размера на постоянните Ви доходи с които ще ги обезпечите. Датите на получаване на регулярните Ви приходи, също са важни, за да определите точно датата на падеж – на която ще внесете погасителната вноска.
  • Участвайте активно в изготвянето на индивидуалния Ви погасителен план във фирмата, която Ви отпуска кредита, за да няма разминаване между приходи и разходи и просрочен кредит. Някои финансови дружества предлагат на клиентите си – кредитополучатели, сами да избират срок на погасяване, размер и вид на погасителната вноска. Възползвайте се от тази възможност.
  • Удължете срока на кредита, обмислете рефинансиране на бързи кредити или на друг вид кредити на удобни вноски за по-дълъг период от време, ако се объркат Вашите очаквания и планове. Има финансови дружества, които удължават срока на кредита, преструктирират, предоговарят, променят условията, за да не изпаднете в просрочие. Такива оферти ще получите, ако изтеглите бърз кредит от Кредисимо, във Вивус ще Ви удължат срока с 7, 14 или 30 дни срещу заплащане на определена такса, във Фератум и Бърза каса ще Ви удължат срока на кредита с 7, 15 или 30 дни срещу такса в процент от заетата сума и броя на дните с които удължавате, Кешбокс може да Ви удължи срока на желан от Вас период, в Профи кредит може да намалят размера на вноската и да Ви удължат срока, Вива кредит и Кредимакс също имат подобни предложения.
  • За да се спасите от просрочен кредит, рефинансирайте кредита при по – благоприятни условия, така ще покриете старото задължение и ще Ви останат свежи пари, ще си предоставите още един шанс. Рефинансирането може да направите в същото финансово дружество или банка от която сте изтеглили кредит или да се доверите на друга банка или финансова компания, след като проучите кредитния пазар. Рефинансиране на кредити се извършват в дружествата за бързи кредити – Кредисимо, Смайл Кредит, Рива кредит, Мини заем, Изи кредит, Кредихелп, Фератум, Кредит Инс, Сити Кеш Кредит. Интересни и добри условия за рефинансиране предлагат и банки – ДСК, УниКредит Булбанк, Пощенска банка, Първа Инвестиционна банка, Обединена Българска банка, Централна Кооперативна банка и други.
  • Ако имате няколко кредита и се стремите да не достигнете до просрочен кредит – обединете задълженията си в едно. Така ще оптимизирате разходите си, ще плащате само на едно дружество, само една лихва, само един път в месеца, това има своите безспорни предимства. Кредит за обединяване на задължения предлагат от БНП Париба, УниКредит Булбанк, Сосиете Женерал Експрес банка, Пощенска банка, Обединена Българска банка и други.