Първи Кредит Без Лихва: Всичко Което Трябва да Знаете

В икономическата действителност бързите кредити или спешните пари отпуснати за неотложни нужди и изгодни покупки са доказали своята ефективност, те са предпочитани от много хора заради редицата предимства в сравнение с кредитите отпускани от банки.


Основни от тях са първи кредит без лихва, онлайн кандидатстването без посещения в офиси,  опростената процедура и минимума документи които се изискват, възможността сами да избирате размер на сума и удобен за Вас срок за погасяване, бързината при одобрение, възможност да получите бързи пари без доказване на доход и др.

Сериозен недостатък в сравнение с банковите кредити е размера на лихвата, която е доста по – висока при бързите кредити. В условия на конкуренция и пазарна икономика, някои финансови дружества предлагат бързи кредити без лихва, без такси, без никакво оскъпяване, връщате толкова пари колкото сте взели, услугата от която сте се възползвали няма цена.

Няма банки, които да отпускат кредити с 0% лихва. Така се печели доверие, така се изгражда база за коректни отношения, така се печелят клиенти, това е една безвъзмездна помощ. Различни са изискванията които предявяват финансовите дружества при отпускане на тези кредити, има и задължителни условия.

Ще обърнем Вашето внимание върху някои основни характеристики на кредитите без лихва, за да сте наясно с най-важните моменти.

 • Първи кредит без лихва и без никакво оскъпяване се отпускат само на кредитополучатели, които стават клиенти на съответните финансови дружества за първи път. Първият кредит е безплатен. Някои фирми за бързи кредити отпускат за редовни и лоялни клиенти безлихвен и седмия кредит.
 • Второто и задължително условие за да е без лихви първия кредит, е да се върнат парите в рамките на точно определен срок – до 15 –тия или до 30 -тия ден. Преценете си добре финансовите възможности и кандидатствайте само ако може да се справите със срока, в противен случай е безсмислено. Направете своите проучвания в отделните фирми, питайте по имейл, телефон или на място в офис, за да съпоставите параметрите. Поинтересувайте се дали ако имате активен кредит към друга компания може да теглите първи кредит в съответно ново за Вас дружество. Успеете ли да върнете заема навреме – не давате и стотинка повече.
 • Срокът започва да тече от момента на транша на парите по сметката на кредитополучателя и приключва при заверяване  сметката на кредитора със сумата на кредита. Заема се отпуска и погасява еднократно, на точно определена падежна дата. Ако не спазите срока и не върнете парите в определеното време, тогава няма как кредита да Ви е безплатен, вече дължите всички лихви,  такси, комисионни и допълнителни плащания, цялото оскъпяване.  Вие попадате в общия случай, не може да се възползвате от никакви преференции, ако не издължите кредита ще Ви се начислят лихви, наказателни такси, глоби, ако изпаднете в просрочие, може вземането от Вас да се прехвърли на специални фирми, специализирани в събирането на такива вземания. Влошава се кредитната Ви история, кредитното Ви досие вече не е чисто.
 • Всяко финансово дружество предявява различни изисквания при отпускане на кредит, има правила и специфични особености. Те са свързани с адресна регистрация, възрастова принадлежност в граници от – до определени години, навършени 18, 19, 21 години, документи за самоличност, изисквания по отношение на постоянни и регулярни доходи или без доказване на доход, с безсрочен трудов договор или без необходимост от такъв, различни обезпечения – поръчители, гаранции и други условия. Независимо от предявените изисквания на съответното финансово дружество, те важат и при отпускането на първия безлихвен заем. Тоест, за да Ви отпуснат първи кредит без оскъпяване трябва да отговаряте на традиционните общи условия и на вътрешните правила в компанията от която ще искате кредит.
 • Начините на кандидатстване и заявяване на кредити в различните дружества са различни – онлайн, по телефон, чрез СМС, в удобен офис на дружеството, при негови партньори. По същите определени начини кандидатствате и за първия безлихвен заем. Правите заявка след като сте решили за размера на сумата която ще искате. Избирате начин за получаване на парите в рамките на предлаганите от дружеството. Времето за одобрение на кредита е същото както и при останалите видове заеми, характерно за съответното дружество. Безлихвеният заем е същият като останалите услуги.

Ще Ви запознаем с финансови дружества, които отпускат първи кредит без лихва – с 0% лихва, с 0 лв такси, без никакви други допълнителни разходи – предложения за които винаги сте мечтали.

ВИВУС

 • Първи заем без никакво оскъпяване, без лихви, без такси,  бърз кредит сега без допълнителни плащания.
 • Едно спешно и чудесно решение за Вашите нужди, размер до 400 лв, срок на връщане до 30 дни.
 • Изцяло онлайн кандидатстване, одобрение до 15 минути, получавате сумата пари след броени минути.
 • Без поръчители, без никакви гаранции.
 • Изисквания за отпускане – български гражданин над 19 години, да предоставите цялата необходима информация посочена в онлайн формата за кандидатстване и да покривате минимални кредитни изисквания.
 • Може да получите заем от Вивус, дори да имате активен такъв към друга компания.
 • 7 дни в седмицата, в почивни дни и официални празници – безценна подкрепа в тежък финансов момент.
 • Website: www.vivus.bgКРЕДИСИМО

 • Всеки първи кредит без лихва до 600 лв, върнат за 30 дни и всеки седми върнат до 15 дни е с 0% лихва, 0 лева такси, връщате точно толкова колкото сте взели.
 • Вземете пари от компания лидер в кредитирането при максимална сигурност и защита, без такси, без поръчители, на територията на цялата страна без почивен ден.
 • Онлайн кандидатстване, одобрение до 7 минути и парите са веднага при Вас по банков път или на каса в Изипей.
 • Условия за отпускане – навършени 18 години и доказуеми собствени доходи.
 • Заявката Ви за кредит е напълно безплатна и не ви обвързва с договор.
 • Website: www.credissimo.bg

ФЕРАТУМ

 • За нови клиенти, всеки първи заем до 700 лв, върнат до 15 дни еднократно – няма лихви, няма такси, няма никакво оскъпяване, не се плаща нищо допълнително.
 • Пари по всяко време, където и да сте, денонощно онлайн кандидатстване, одобрение до 5 минути, получавате парите същия ден от сериозна и надеждна, международна компания.
 • Изисквания при отпускане на първи кредит без лихва – постоянно живеещи в страната граждани, на възраст между 19 и 70 години, с постоянна адресна регистрация, доходи и чисто кредитно досие.
 • Необходима е гаранция за заема – физическо лице, отговарящо на определени условия или банка партньор на дружеството.
 • www.ferratum.bg

СМАЙЛ КРЕДИТ

 • Всеки първи кредит до 1 500 лв и срок за погасяване до 30 дни е без лихви, без такси, без никакви разходи – връщате точно същата сума, която сте получили.
 • Не се изисква обезпечение, няма залози, без поръчители, трябва да имате работа, да получавате доходи и да имате добра кредитна история.
 • Онлайн и напълно безплатно кандидатстване в отговорна и престижна компания.
 • Одобрение до 20 минути, получавате парите по банкова сметка или на каса Изипей, връщате по същия начин.

НЕТ КРЕДИТ

 • Първи бърз кредит до 500 лв, върнат за 30 дни – не дължите лихви, неустойки, няма никакви разходи.
 • Онлайн кандидатстване за кредити до заплата, одобрение до няколко минути – лесно и достъпно, гъвкав и модерен начин на работа.
 • Условия за отпускане – да сте на възраст между 18 и 65 години, да работите и да имате добра кредитна история.
 • Дружество с дългогодишен опит, регистрирано в Централния регистър на БНБ, администратор на лични данни.

МИНИ ЗАЕМ

 • Първи кредит до заплата размер до 500 лв, върнат до 15 дни, без никакво оскъпяване, без скрити условия, връщате толкова, колкото сте взели.
 • Изисквания за одобрение – да живеете в България, да имате навършени 18 години, да имате постоянни доходи, мобилен телефон и имейл адрес.
 • Онлайн кандидатстване, одобрение до 30 минути, подписвате договор дистанционно, веднага получавате парите.

БЪРЗА КАСА

 • Първи кредит без лихва – 0% оскъпяване за всеки първи кредит от 50 до 700 лв, върнат от 5 до 15 дни.
 • Одобрение до 5 минути.
 • Необходими документи за кандидатстване – само лична карта.
 • Условия за отпускане – постоянно живеещи в страната граждани, на възраст между 21 и 70 години, с постоянна адресна регистрация, собствени доходи и добра кредитна история.
 • Необходимо е да предоставите гаранция за заема си – физическо лице или фирма партньор на Фератум България.
 • Безлихвения кредит е без такса за банкова гаранция.

КРЕДИТ ГРУП

 • 0 лихва за всеки първи кредит, 0 лихва за всеки седми кредит, върнат до 21 дни от 100 до 500 лв.
 • Широка мрежа от партньорски офиси.
 • Безплатно обслужване, одобрение до 15 минути, усвояване до час.