Рефинансиране на бързи кредити

Тук ще Ви представим фирми за бързи онлайн заеми, които предлагат рефинансиране на бързи кредити.Рефинансиране на бързи кредити. Фирми.

Кредихелп

 • Бързи кредити и онлайн заеми от 100 до 2 000 лв, одобрение до 20 минути.
 • Отпуска се чрез онлайн заявка, в офис, по телефона или при посещение в дома на клиента.
 • Кредитите се предоставят без обезпечение от поръчители или залози, не е задължително да доказвате доход.
 • Необходимо е да сте на възраст от 23 до 70 години, да имате регулярни доходи и добра кредитна история, за да изберете сами вида и стойността на кредита и начина и срока за неговото издължаване.
 • Рефинансиране на бързи кредити. Можете да изтеглите нов кредит, с който да погасите стария, от който са Ви останали няколко вноски и другите пари да използвате за Вашите нужди. Изискване, за да се възползвате от тази услуга е да сте коректен и добросъвестен платец – да спазване датата на падеж и да се съобразявате с размера на погасителните вноски. Важен момент тук е, че дружеството позволява да изтеглите кредит с който да рефинансирате и заеми, отпуснати от други финансови институции.
 • https://www.credihelp.bg/

Сити Кеш Кредит

 • Лесни кредити от 200 до 3 000 лв, без необходимост от залози и ипотеки, одобрявани до 24 часа.
 • Възможност за безплатна и актуална информация за състоянието на кредита при поискване.
 • При кандидатстване чрез онлайн заявка, по телефона, в офис или на среща в удобно за Вас място, можете да получите кредита от офис на фирмата.
 • Основно изискване за отпускане на кредита е лична карта и навършени 18 години, при определени условия, понякога се изисква работа на минимален осигурителен доход или поръчител.
 • В дружеството се ползвате с индивидуално вежливо отношение, предлага се подходящ за Вас продукт, промоции и отстъпки
 • Утвърдена практика е да се рефинансират бързи кредити, при необходимост. Този процес задължително осигурява по –изгодни и благоприятни условия по новия кредит, с който се покриват стари задължения.
 • http://citycash.bg

КешБокс

 • На територията на цялата страна, след опростена и дискретна процедура в рамките на 10 до 30 минути, в зависимост от дохода върху който се осигуряваш, може да получиш кредит от 150 до 5 000 лв.
 • Ако сте навършили 18 години, работите на трудов договор не по-малко от 6 месеца, имате добра кредитна история, осигурите поръчител /който отговаря на определени изисквания/ може да кандидатствате за кредит – онлайн, по телефон, чрез СМС или в офис.
 • Кредита погасявате на равни месечни вноски, имате възможност да удължите срока на договора, може предсрочно да погасите без никакви такси.
 • Имате възможност за рефинансиране на бързи кредити. Може да преструкторирате кредита си при по-добри и специални условия във Ваша полза. За да се извърши тази дейност е необходимо да отговаряте на определени изисквания, прави се оценка на Вашата кредитоспособност. При рефинансиране се променят срок на погасяване и размер на погасителните вноски в полза на новия кредит. Дружеството е организирало специален клиентски акаунт на сайта си, където всеки клиент може да следи кредита си, да пуска искане за рефинансиране, за удължаване срока по кредита и други.
 • https://www.cashbox.bg/
Мини Заем

 • Одобрение на кредита до 30 минути, при лоялно партньорство и невъзможност да промените клаузите на подписан вече договор по отношение на допълнителни такси, оскъпяване, увеличение на погасителни вноски.
 • Фиксирана лихва за целия период, няма такса за предсрочно погасяване, няма обезпечение и поръчители.
 • Възможност да определяте размера на кредита в рамките на 1500 лв, на начин и срок за погасяване.
 • Рефинансиране на бързи кредити – всеки следващ кредит за добросъвестни, лоялни и коректни платци, доказали своята изрядност се отпуска при преференциални условия, значително по-ниски лихви и облекчени показатели. Дружеството предоставя на сайта си калкулатор, който с точност и прецизност прави необходимите изчисления, за да сте наясно със стойностите на кредита.
 • https://www.minizaem.bg/

Кредит Инс

 • Кандидатстване изцяло онлайн, без излишни документи, одобрение до 20 минути.
 • Получаване от 100 до 1500 лв без поръчители и ипотеки само 15 минути след одобрение.
 • Лихва – пълна предварителна информация, начислява се само за периода на ползване, без скрити такси и комисиони, няма такса за предсрочно погасяване.
 • Рефинансиране на бързи кредити: при неблагоприятно стечение на обстоятелствата, при невъзможност да погасявате задълженията по отпуснат кредит, може да изтеглите нов като платите само лихвата за месеца и предоговорите същите условия или по-добри.
 • https://www.creditins.bg/

Други теми, които може да са Ви интересни: Онлайн кредит само срещу лична карта и Бързи кредити онлайн за безработни.