Бързи Кредити до 24 часа

Тук ще Ви представим фирми за спешни заеми, които предлагат бързи кредити с одобрение до 24 часа.


Бързи кредити с одобрение до 24 часа

Сити Кеш Кредит

 • Различни кредитни продукти, заложени социални елементи, съобразени с индивидуалните потребности, максимално отговарящи на възможностите и нуждите на клиентите.
 • Няма такси и скрити клаузи, не се изисква обезпечение, получавате одобрение до 24 часа, за кредити в размер от 200 до 3 000 лв, ако сте пълнолетен български гражданин и имате валидна лична карта, при определени условия могат да ви поискат поръчител или трудов договор и минимален осигурителен доход.
 • Кандидатствате с онлайн заявка, може да се срещнете с кредитен консултант в удобно за Вас място, получавате парите в офис на фирмата и погасявате на седмични, двуседмични или месечни погасителни вноски.
 • Имате възможност винаги да получите пълна справка за състоянието на кредита, може предсрочно да погасите, ако имате пари или да рефинансирате кредита при затруднения.
 • http://citycash.bg

Профи Кредит

 • Бързи кредити с одобрение до 24 часа за потребителски кредити: Профи Кредит Стандарт от 100 до 5000 лв или бизнес кредити: Профи Кредит Бизнес от 1500 до 6000 лв, предназначени за български граждани от 18 до 80 години с валидна лична карта и официални постоянни доходи.
 • Няма поръчители, не се изисква друго обезпечение, няма такси за кандидатстване, отпускане и управление на заема.
 • Може да кандидатствате неограничен брой пъти, има отстъпки и преференции за коректни платци, има пакет от допълнителни услуги – при неговото закупуване се възползвате от благоприятни условия във Ваш интерес.
 • http://www.proficredit.bg/

Топ кредит

 • Размер на кредитите от 200 до 8000 лв, няма възможност за едностранна промяна на условията на договорите, кандидатствате само в офис на компанията на територията на градовете Плевен, Велико Търново, Севлиево и Русе и получавате бързи кредити с одобрение до 24 часа.
 • Може да получите повече от един кредит, ако Ви позволяват доходите при фиксирана лихва, без скрити такси и комисиони, ако сте на възраст от 21 до 75 години, работите на договор /трудов или граждански/ повече от 6 месеца, или имате доходи от пенсия, но не по-малко от чисто 200 лв.
 • Има обезпечение – изисква се поръчител, не се изисква застраховка и няма такси за предсрочно погасяване.
 • Има възможност за удължаване на срока по кредита, може да рефинансирате заема, може да рефинансирате и заеми отпуснати от други компании.
 • https://topcreditbg.com/