Фирми за бързи кредити над 20 000 лева

Информация за фирми за Бързи кредити над 20 000 лева и други големи спешни заеми – потребителски и бизнес.


БНБ ПАРИБА

 • Ясни и постоянни условия за коректни кредити.
 • Онлайн кандидатстване, по телефон, в офис.
 • Бързи кредити над 20 000 лева, чак до 70 000 лв и срок за погасяване до 96 месеца.
 • Фиксирана лихва за целия период на заема.
 • Има възможност сам да избереш размера на погасителната вноска и срока за изплащане на кредита.
 • Получавате документ за всяко погасяване, може да внасяте по банков път, безплатно чрез кеш терминал, чрез Изи Пей.
 • Най-търсени кредити от компанията:
 1. Кредит за ремонт и освежаване на дома – от 10 000 до 70 000 лв и срок за погасяване от 6 до 96 месеца.
 2. Автокредит „Нова” – за покупка на автомобили до 3 години от датата на първата регистрация, ставате собственик на автомобила веднага, не се изисква самоучастие, размер от 1 500 до 70 000 лв.
 3. Автокредит „3+” – за покупка на автомобили над 3 години от датата на първата регистрация.
 4. Кредит за друго – за планови или извънредни плащания от 800 до 30 000 лв и срок за погасяване от 6 до 84 месеца
 5. Кредит за друго с доказан доход над 1400 лв – от 4 000 до 30 000 лв и срок на изплащане от 6 до 96 месеца.
 6. Кредит за обединяване на задължения – размер от 1 000 до 30 000лв.

Повече за заемите на БНП Париба

ПРОФИТ ЕКСПЕРТ

 • Точни и бързи кредити за физически лица и малък и среден бизнес с размер от 100 до 20 000 лв – получени и издължени по банков път.
 • Може точно да изчислите колко пари трябва да върнете – има кредитен калкулатор, лихвата се дължи само за периода на ползване на парите.
 • Одобрение до 1 час за бизнес кредити, ипотечни /за тях се изисква обезпечение – залог върху недвижимо имущество/, кредити за пенсионери и други, срок за погасяване от 1 месец до няколко години.

Официален сайт на Профит Експерт.

СИС КРЕДИТ

 • Достъпни и равнопоставени кредити с усвояване до един ден. Необходимо е: валидна лична карта, документ за удостоверяване на реални доходи, банкова сметка и поръчител.
 • Всички лихви и такси включени в договора, винаги сте наясно с размера на задълженията си, може да удължите срока на погасяване.
 • При забавяне на една погасителна вноска може да подадете молба, да не се начисляват наказателни лихви и глоби, ако имате основателни причини.
 • Бързи кредити над 20 000 лева.
 • Личен кредит: с размер от 3 000 до 30 000 лв, погасява се от един месец до 2 години, изисква се обезпечение. Земеделски кредит от 3 000 до 50 000 лв. Бизнес кредит от 3 000 до 10 000 лв – без такси, само лихва и един поръчител.

Ощр информация на сайта на Сис Кредит.

ТЕРРА КРЕДИТ

 • Кандидатстването за заем е напълно безплатно в офис на фирмата.
 • Погасителните вноски се събират от кредитните консултанти.
 • Може да кандидатствате неограничен брой пъти има подробен погасителен план и фиксирани седмични или месечни вноски.
 • Най-голям по размер кредит: Терра Комфорт от 2 000 до 100000 лв, погасява се месечно, задължително се прави ипотека, има такси за усвояване на кредита.

Официален сайт на Терра Кредит

РИВА КРЕДИТ

 • При спешна нужда от пари и не толкова чисто кредитно досие в офис на фирмата отпускат кредити.
 • Получавате парите по банкова сметка, сами избирате размера и срока за погасяване.
 • Заеми без скрити лихви и такси, всичко е написано в договора.
 • Възможност за рефинансиране при по-изгодни условия.
 • Бързи кредити над 20 000 лева – Ипотечни кредити от 3 000 до 150 000 лв със срок за погасяване от 6 месеца до 5 години. При нужди от оборотни средства или бизнес проекти – фиксирана ниска лихва.
 • Без такси за кандидатстване, одобрение и управление, погасяването става на равни месечни вноски, може да удължите срока на кредита.

Още информавция за Рива Кредит.

КРЕДИЛЕНД

 • Получавате парите в офис на компанията до няколко часа, след подписване на договора.
 • Погасявате кредита чрез месечни или седмични фиксирани погасителни вноски.
 • Имате СМС след всяко направено плащане с размер, сума и дата на вноската, винаги може да направите онлайн проверка за състоянието на Вашия заем.
 • Има различни индивидуални и гъвкави кредити, с най-голям размер е: Ипотечния кредит до 20 000 лв и срок за погасяване до 24 месеца, отпуска се при наличие на договорна ипотека.

Официален сайт на Кредиленд.

Още информация за бързи заеми в голям размер.