Бързи кредити с удължаване на срока

В тази страница ще Ви представим списъ с някои от фирмите за онлайн заеми, които предлагат бързи кредити с възможност за удължаване на срока на заема.Бързи кредити с удължаване на срока

Вива Кредит

 • Бърз кредит с одобрение до 20 минути, без излишни документи, с размер от 100 до 1500 лв.
 • Кредитът се отпуска след навършване на 21 години, лична карта, доказани доходи и един поръчител или банкова гаранция.
 • Кандидатстване за кредита – онлайн, по телефон, в офис на компанията или нейните партньори, още в началото се знае цялата сума, която трябва да върнете.
 • Възможност за рефинансиране на кредита.
 • Бързи кредити с възможност за удължаване на срока по кредита. В договора Ви за кредит, трябва да е залегнал този реквизит за удължаване на срока, такси и лихви при този случай. Когато имате затруднения и неблагоприятни обстоятелства, поради които не можете да се справите с погасяване на кредита на определените падежни дати, е необходимо да заявите желание за удължаване на срока по кредита.  Това е   важна стъпка, която кредитора предприема, след като направи обстоен анализ и преценка на кредитополучателя. Одобрени сте и подписвате анекс към договора. На определената Ви дата на падеж внасяте само дължимата лихва до момента и неустойка /ако нямате обезпечение по кредита/. На следващата падежна дата внасяте главница, лихва за новия период и такса за предоговаряне на условията по кредита.
 • https://www.vivacredit.bg/

Бърза каса

 • След опростена онлайн процедура, получавате одобрение до 10 минути, за кредит от 50 до 1000 лв.
 • Условия за кандидатстване: български граждани на възраст от 21 до 70 години с постоянни месечни доходи и чисто кредитно досие, да посочите поръчител /гарант/, който да отговаря на определени изисквания или банкова гаранция /в банка, посочена от дружеството/.
 • Предварително знаеш колко пари дължиш с лихви и такси, няма допълнителни разходи за предсрочно погасяване.
 • Възможност да погасиш кредита на части.
 • Работно време от понеделник до неделя.
 • Бързи заеми с възможност за удължаване на срока по кредита. Ако се е случило непредвидено обстоятелство, ако са Ви забавени постоянните доходи или имате други проблеми незабавно се обърнете към кредитен консултант, за да обсъдите създалата се ситуация. Срока за връщане на заема Ви може да бъде удължен с 7, 15 или 30 дни. Така няма да изпаднете в просрочие, за да плащате наказателни лихви и такси и ще запазите чисто кредитното си досие.
 • https://barzakasa.bg/bg/Кредимакс

 • Не се изисква обезпечение по кредитите, без поръчители и ипотека, размер от 150до 1500 лв.
 • Кандидатстване с онлайн заявка или по телефон и получавате одобрение до 15 минути.
 • Необходимо е да сте на възраст от 19 до 65 години, да работите и да получавате доходи.
 • Лихвата не се променя за целия срок на договора, няма скрити такси и условия.
 • Възможност да теглите допълнителен кредит, преди да сте изплатили основния в рамките на кредитен лимит.
 • Възможност за предсрочно погасяване.
 • Безплатна информация за състоянието на кредита, за всяко плащане получавате СМС, облекчения и отстъпки.
 • Възможност за удължаване на срока по кредита. Ако преминете към това действие плащате такса за срока на удължаване. Таксата е процент от непогасената главница по кредита, плаща се предварително и в пълен размер. Срокът на кредита може да се удължи с 7, 14 или 30 дни.
 • http://credimax.bg/

Други компании, които  отпускат бързи кредити с възможност за удължаване срока на заема са: Кредилайн, Кредит Експрес, На заем, Сис кредит.

Друга тема, която може да Ви е интересна: Безлихвен кредит онлайн.