Кредити за Рефинансиране на Задължения Към Други Кредитори

На тази страница ще ви предстваим списък с едни от най-добрите и изгодни кредити за рефинансиране на задължения към други кредитори и от други банки. Някои от тях са кредити без поръчител, други са за рефинансиране на лоши кредити, на стари и проблемни кредити.


За щастие в България предлагането на жилищни, ипотечни и потребителски кредити за рефинансиране от друга банка или в същата банка, е голямо. За тези, които имат нередовни кредити или дълго необслужван заем, добро решение може да бъде теглене на кредит за рефинансиране и обединяване на задължения.

Райфайзен Банк – жилищен кредит за рефинансиране на кредит от друга банка

 • Фиксирана лихва за 5 години.
 • Едни от кредитите с най-ниска лихва по потечни, жилищни и потребителски кредити в цяла България.
 • Максимална сума на кредита – до 400000 лв./200000 евро.
 • Минимална сума на кредита – 10000 лв. или 5000 евро.
 • Срок на погасяване -до 30 години.
 • Лесен онлайн калкулатор, с който бързо и лесно може да изчислите предварително ориентировъчен размер на месечната си вноска, лихвата и крайната сума, която трябва да погасите.
 • Специализирани кредити за рефинансиране на задължения към други кредитори с висок процент на финансиране – до 85%.
 • Можеш да кандидатстваш успоредно за потребителски кредит за рефинансиране на задължения към други банки.
 • Дълъг гратисен период – до 12 месеца, през него плащаш само лихвата.
 • Лесно и бързо онлайн банкиране и онлайн достъп до твойте средства навсякъде по света.
 • Възможност за издаване на кредитна карта с предварително одобрен лимит и без такса за обслужване през първата година.
 • Застраховка на кредитни вноски.
 • Дебитна карта с безплатни плащания на ПОС.
 • https://www.rbb.bg/bg/

Потребителски кредит „Пренареждане” от Общинска Банка

 • Специализиран потребителски кредит за рефинансиране на задължения към други кредитори и банки или за рефинансиране на лоши кредити към други финансови институции.
 • Без поръчител за суми до 20000 лв.
 • Заеми до 40 000 лева – 1 поръчител физическо лице, но по допълнителна преценка на банката може да бъде изискан и повече от един поръчител.
 • Срок на погасяване на кредита – до 10 години.
 • Необходимо условие да превеждате месечното си възнаграждение по разплащателна сметка в банката.
 • Получавате безплатна застраховка “Живот“.
 • http://www.municipalbank.bg/Ипотечен кредит за рефинансиране на задължения от Сибанк

 • Лесно и бързо одобрение за теглене на кредити за рефинансиране.
 • Изгодни лихвени нива и проценти в лева и евро.
 • Валута на кредита – лева и евро.
 • Висок процент на финансиране.
 • Без такса за предсрочно погасяване на заема.
 • Специализирани кредити за рефинансиране на задължения към други кредитори и банки, с които можете да намалите лихвата и месечната погасителна вноска на стари и проблемни кредити. Или може да намалите срока си на изплащане на необслужван или редовен кредит, като размерът на месечните вноски остава същия.
 • За да получите повече информация трябва да посетите клон на банката или да се обадите на кредитните им консултанти.
 • https://www.cibank.bg/

Потребителски кредит за рефинансиране на задължения от Тексим Банк

 • Много бързо одобрение – само до 2 часа, още същия ден.
 • Ниска и изгодна лихва специално за рефинансиране.
 • Кредит за рефинансиране без поръчител, но ако предоставите такъв ще получите още по-ниска лихва.
 • Ако превеждате заплатата си в банката, ще получите също още по-ниска лихва.
 • Вие избирате дали да ползвате този заем като кредит без поръчител и без превод на работна заплата или с тях.
 • Максимален размер на този потребителски кредит – до 50000 лева или равностойността им в евро.
 • Срок на кредита – до 10 години.
 • Начин на погасяване – на равни месечни вноски.
 • Без такса за откриване на сметка и без такса за месечно обслужване на разплащателна сметка с дебитна карта.
 • Възможност за застраховка “Живот” – по Ваше желание за Ваша сметка.
 • Много бързо усвояване на кредита – разрешава се в рамките на работния ден веднага след сключването на договора за кредит.
 • http://www.teximbank.bg/

Жилищен кредит за рефинансиране от ДСК Банк

 • С това предложения може да рефинансирате жилищни кредити от друга банка или от самата Банка ДСК, независимо от целта му.
 • Размер на кредита – до 400000 лв. или до 200000 евро.
 • Без възрастово ограничение.
 • Минимален размер на кредита – няма.
 • Дълъг срок на издължаване – до 30 години.
 • Задължително трябва да ползвате разплащателна сметка в Банка ДСК.
 • Сключването на застраховка имот.
 • Фиксирана лихва за първите 3 години и променлива лихва за останалия срок на кредита.
 • На сайта на банката има даден много ясен и подробен пример за това как се изчислява тези жилищен кредит за рефинансиране, неговите лихви, такси, срокове, допълнителни плащания и т.н.
 • Кандидатстване – в клон на Банка ДСК на място. Онлайн и по телефона може да подадете само заявление.

Ипотечен кредит за рефинансиране с фиксиран лихвен процент от ОББ

 • С този кредит можете да рефинансирате вече стар Ваш ипотечен кредит или да възможност да закупите жилище или да получите пари за строителство и ремонт на жилище.
 • Специализирани кредити за рефинансиране на задължения към други кредитори и други банки.
 • Ниска фиксирана лихва за първите 3 години. Променлив лихвен процент за останалия срок на заема.
 • Голям максимален размер на кредита – до 500000 лева или 250000 евро.
 • Бързо предварително одобрение – само до 1 ден без да е нужно да представяте документи за определен недвижим имот.
 • Дълъг срок на погасяване – до 35 години.
 • Без такса кредитна оценка ако използвате заема за рефинансиране на ипотечен кредит от друга банка.
 • Без такса за кандидатстване.
 • За да кандидатствате трябва да отидете в офис на банката и да носите само лична карта и документ за доход.