Кредит за Започване на Бизнес

За да започнете бизнес се изисква смелост, последователност, упоритост, находчивост, практичност, отговорност и още много други умения. В момента има много инетересни предложения за кредит за започване на бизнес от новооткрити фирми. Има варианти за много лесно и бързо финансиране на стартиращ бизнес, кредити за нова фирма без обезпечение и дори фирмени заеми за безработни.


Задължително условие, какъвто и да е Вашия предмет на дейност, е да вложите ресурс, да направите инвестиция, да имате средства.

В зависимост от сферата в която ще работите, ще са Ви необходими машини, съоръжения, оборотни средства, оборудване, суровини, материали, нужно е да наемете служители, помещения, офиси, магазини, тоест да предприемете действия, свързани с необходимост от парични средства.

Когато стартирате бизнес и собствените Ви парични средства не са достатъчни,  се обърнете към банки или финансови компании, които отпускат пари, като поемат голям риск. Ще Ви запознаем с такива оферти, за да Ви улесним в търсенето на Вашия кредит за започване на бизнес.

1. УниКредит Булбанк –  Кредит за стартиращ бизнес

 • Прозрачен и ясен кредит за започване на бизнес –  пари за инвестиции и оборотни средства от водеща банка в нашата страна.
 • Валута на кредита – лева или равностойност в евро.
 • Начин на кандидатстване – онлайн заявление, обаждане по телефона, на място в удобен офис на банката.
 • Индивидуална оферта от компетентни кредитни специалисти, съобразена със специфичните потребности на Вашата нова фирма, бърза и лесна процедура на одобрение.
 • Срок за издължаване – до 10 години.
 • Обезпечение на кредита – ипотека.
 • Размер на кредита – до 50% от пазарната стойност на ипотекирания недвижим имот.
 • Лихви и такси – според Тарифата на банката, отнасяща се за юридически лица, осъществяващи стопанска дейност.
 • Допълващи продукти – застраховка за Вашето здраве и работоспособност – „Защита на плащанията”, застраховка на Вашето имущество – „Имуществена протекция”и пакетни програми  „Бизнес лидер”- продукти и услуги на по-ниска цена.
 • https://www.unicreditbulbank.bg/

2. Първа инвестиционна банка

 • Микрокредит инвестиционен за финансиране на стартиращ бизнес.
 • Размер на кредита – без ограничение, без обезпечение до 50 000 лв, може да направите частично обезпечение от Национален гаранционен фонд – за цялата страна и за София – Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия към Столична община.
 • Опростена процедура при кандидатстване за кредит за новооткрити фирми.
 • Ниски лихви, допълнителни преференции при ползване и на други продукти на банката.
 • Такси и комисиони – според тарифата на банката.
 • Допустими обезпечения – поръчител: физическо лице или фирма, ипотека върху недвижим имот, залог върху машини, оборудване, автомобили, парични средства или вземания.
 • Еднократно усвояване.
 • Възможност за ползване на 6 месечен гратисен период или до 9 месеца при сезонен бизнес.
 • Срок за погасяване – до 7 години – фирмен кредит без обезпечение и до 15 години с ипотечно обезпечение.
 • Начини за погасяване – чрез равни месечни вноски, чрез равни вноски по главница, или свободен погасителен план, в зависимост от дейността.3. Обединена Българска Банка

 • Дългосрочен целеви кредит за финансиране на дълготрайни активи, които са Ви нужни при стартиращ бизнес и откриване на нова фирма.
 • Кредит за новооткрити фирми в лева и евро, минимален размер до 10 000 лв.
 • Максимален размер: до 80% от инвестицията при покупка на недвижим имот, до 70% при покупка на нови машини или оборудване, до 70% от инвестицията при покупка на нови или употребявани основни средства.
 • Срок за погасяване – до 15 години при покупка на недвижим имот, до 5 години при закупуване на нови машини, съоръжения, оборудване, или нови превозни средства и до 3 години при закупуване на употребявани превозни средства.
 • До 12 месеца гратисен период, през който плащате само лихвата и таксите по кредита.
 • Атрактивни променливи лихвени проценти, отстъпки при ползване на други допълнителни банкови услуги, предварително одобрение преди оценка на обезпечението.
 • Обезпечение на кредита – ипотека  върху недвижим имот, земеделска земя, движими активи или блокирани парични средства.
 • Такси и комисионни – съгласно действащата тарифа на банката за бизнес клиенти.

4. Сосиете Женерал Експес банк

 • Инвестиционни кредити за закупуване на машини и оборудване, лекотоварни и тежкотоварни оборотни средства, придобиване на недвижимо имущество, строителство и разширяване на сгради, и други проекти необходими за стартиране на бизнес.
 • Валута лева или евро.
 • Не е необходимо да предоставяте бизнес план.
 • Кредит за започване на бизнес с лесно кандидатстване и бързо одобрение.
 • Гратисен период до 6 месеца.
 • Срок за погасяване от 24 до 120 месеца.
 • Сключване на застраховка „Живот”.

5. Сис Кредит

 • Кредит „Стартиращ бизнес” – бързо и адекватно решение на Вашия бизнес проект.
 • Експертни съвети, насърчаване на предприемачеството, професионално обслужване базирано на европейски практики.
 • Размер на кредита – от 1 000 до 15 000 лв, срок за погасяване от 1 до 36 месеца.
 • Необходими документи – искане за фирмен заем по образец, въпросник за бизнеса относно цел на заема, желана сума, очаквани приходи и разходи, опит в дадена дейност и други.
 • Възможност за ползване на гратисен период при плащане на главницата – до 6 месеца.
 • Индивидуален лихвен процент, зависещ от показатели – цел на заема и зрялост на бизнеса, платени данъчни и осигурителни задължения, наличие на просрочени задължения.
 • Няма никакви такси по кредита.
 • Изисква се обезпечение от поръчител.

6. Рива кредит

 • Заем за инвестиция, кредит за финансиране на бизнес проекти, за закупуване или доплащане за нова техника или оборудване, за допълнителни оборотни средства.
 • Валута на кредита – лева, размер от 5 000 до 50 000 лв, срок за погасяване до 60 месеца.
 • Бърз кредит, без излишни документи, професионално обслужване, коректност и индивидуално отношение.
 • Не се изисква бизнес план и други отчетности.
 • Необходими документи – искане за фирмен заем и кратка информация за бизнеса, включваща цел на искането и данъчна и осигурителна задлъжнялост.
 • Кандидатстване и отпускане на кредит в офисите на фирмата – град Пловдив, Асеновград и Мадан.
 • Нужна е кредитна активност и положителна репутация.
 • Обезпечение на кредита – имущество, което не е обременено с тежести и няма други ползващи лица по нотариален акт, собственост на кредитоискателя или собственост на поръчители, които могат да го заложат във Ваша полза.
 • Индивидуален лихвен процент, според рисковия профил на клиента.
 • Няма никакви такси.

7. Раз Про Кредит

 • Улесняване на Вашата дейност от регистрирано финансово дружество с Централно управление град Варна и териториални офиси в околността.
 • РазПро Бизнес – за да осъществите своите бизнес планове.
 • Кредит за стартиращ бизнес с одобрение до 5 работни дни, размер до 10 000 лв, срок за погасяване от 6 до 60 месеца.
 • за този кредит за започване на бизнес се изисква разработен бизнес план.
 • Възможност за договаряне на лихвения процент.
 • Няма такси за кандидатстване, усвояване на кредита, няма такси за предсрочно погасяване, няма комисионни.
 • Възможно обезпечение на кредита – машини, съоръжения, ценни книжа.