Теглене на Кредит с Доход от Чужбина: За Българи Работещи в Чужбина

В днешно време има много българи, които работят в други държави и изкарват прехраната си там. Те обаче могат да извършат теглене на кредит с доход от чужбина – вече има няколко банки, които предоставят такива заеми. На тази страница ще Ви запознаем с различни потребителски и ипотечни кредити за българи работещи в чужбина и техните условия.


За хора с адресна регистрация в нашата страна има различни варианти на заем дори с онлайн кандидатстване или заявка и консултация по телефон и дори по скайп.

Пощенска банка – жилищен кредит „У дома”

 • Специален целеви кредит за българи, които получават официален и удостоверен доход от чужбина и имат адресна регистрация в нашата страна. Кредит предназначен за българи с постоянен трудов договор в Европейския съюз, Европейската икономическа зона, Швейцария, Канада и САЩ.
 • Удобно и лесно, безплатно консултиране по скайп чрез видео връзка с експерти от банката, безплатно онлайн кандидатстване /в три стъпки/, или кандидатстване в офис на банката.
 • Изгодни условия на финансиране, цел –  ипотечен кредит за покупка на жилищен имот.
 • Валута на кредита – лева или евро, размер до 500 000 лв /250 000 евро/, срок за погасяване от 5 до 25 години.
 • Обезпечение – ипотека, размер на финансиране до 70% от пазарната стойност на имота.
 • Вие сами определяте вида на валутата по кредита, размера на необходимата Ви сума и времето за което може да я погасите.
 • Изпратете запитване, в което посочете информация относно града в България в който искате да закупите имот, държавата в която работите, заемана длъжност, работодател, телефон и имейл за контакт. Може да разчитате на индивидуална оферта, съобразно конкретния случай.
 • https://www.postbank.bg/

ДСК – Жилищен кредит за български граждани с месторабота в Европейския съюз

 • Предназначение на кредита – кредити за българи работещи в чужбина с цел покупка на жилищен имот в България.
 • Условия за отпускане – пълнолетни български граждани с минимална възраст 18 години и максимална възраст към крайната падежна дата на издължаване на кредита не по-голяма от 65 години. Те трябва да работят в Европейския съюз.
 • Изисква се задължително ползване на разплащателна сметка в банка ДСК.
 • Разплащателната сметка е включена в платежен пакет.
 • Към необходимите документи за теглене на кредит с доход от чужбина се изисква от работодателя удостоверение за доход и съгласие за превод на работната заплата по сметка в банката.
 • Размер на кредита до 70% от приетата от банката стойност на обезпечението, срок за погасяване от 3 до 25 години.
 • Има гратисен период за издължаване на главницата – 12 месеца.
 • Лихвата е променлива, на база пазарен индекс, резултат е и на клиентския профил, тя се договаря.
 • Има такси за разглеждане на искането и одобряването на кредита, такса за оценка на имота, такса за действия по вписване на ипотеката и месечна такса за обслужване на разплащателната сметка издадена с дебитна карта.
 • Сключва се задължително застраховка „Имот”.УниКредит Бубланк – Ипотечен кредит за клиенти без постоянно местоживеене в страната

 • Кредит за закупуване на имот от чуждестранни или български граждани, които работят на постоянен трудов договор в чужбина, заем за рефинансиране на аналогични кредити.
 • Кредит по избор на клиента как да отговаря – с цялото си имущество или до размера на предоставеното обезпечение.
 • Валута на кредита лева или евро, размер на кредита – до 70% от пазарната оценка на имота, предоставен за обезпечение, срок за погасяване до 25 години.
 • Обезпечението на кредита включва – ипотека на имот, финансови обезпечения – депозит от 3 до 6 погасителни вноски в банката и имуществена застраховка на имота.
 • Кандидатстването за теглене на кредит с доход от чужбина се извършва в клон на банката, попълва се искане за ипотечен кредит за физически лица, представят се необходимите документи, обсъждат се детайлите, прави се оглед на имот предложен за обезпечение, искането се разглежда от банката и след одобрение се подписва договор.
 • Изисквания на банката при кандидатстване – трудов стаж – минимум 1 година, отлично кредитна досие, първа по ред ипотека върху недвижимия имот, които предлагате като обезпечение.
 • Документите, които се изискват са свързани със сведения за кредитоискателя, с потвърждения на източниците на доходите му и отразяващи целта и стойността на предмета на финансиране.
 • Бързи кредити сега – получавате бързо отговор за предварително одобрение.
 • Кредита се усвоява еднократно или на траншове, съгласно подписания договор.
 • Лихвата се изчислява на база реално ползване на заема, зависи от кредитния профил на клиента и се договаря между двете страни.
 • Таксата за пазарна оценка на имота се заплаща от кредитоискателя, има и други такси, съгласно тарифата на банката.
 • Няма такса за издаване на ипотечен сертификат, няма такса за предсрочно погасяване след първата година.
 • Вашите възможности и предпочитания определят погасителната вноска – равна месечна или намаляваща.
 • Не се изисква задължително застраховка „Живот” на кредитоискателя.

Сосиете Женерале Експресбанк – Жилищен кредит за българи работещи в чужбина

 • Размер на кредита от 5 000 лв до 70% от стойността на обезпечението.
 • Срок за погасяване от 3 до 15 години.
 • Обезпечение при теглене на кредит с доход от чужбина – ипотека върху жилището, което ще строите или върху друг недвижим имот. Кредитоискателя трябва да има депозит в банката с минимален размер три месечни погасителни вноски.
 • Допълнително обезпечение – необходим е поръчител, който да работи на постоянен трудов договор в нашата страна и неговото възнаграждение да се превежда в банката.
 • Начин на кандидатстване – онлайн заявление и специалистите на банката се свързват с Вас, по телефона уговаряте среща на която ще Ви предложат оферта от банката или на място в удобен офис.
 • Видът на лихвата и размера й са обект на договаряне между двете страни.