Бърз Кредит до 15000 лв Без Поръчител

Ако търсите предложения за бърз потребителски кредит до 15000 лв без поръчител и без обезпечение, на тази страница ще Ви представим няколко такива възможности. Някои от кредитите дори са с лесно и бързо онлайн кандидатстване.


Конкуренцията между банките в последните години се увеличи значително. Това е и една от причините за по-бързата процедура при отпускането на банковите заеми, възможностите за онлайн кандидатстване за потребителски кредити, отпускане и теглене на кредити за суми до 10000, 20000, 30000 и дори до 50000 лева без поръчител.

Потребителски кредит ЕКСПРЕСО от Сосиете Женерал Експресбанк

 • Кредит до до 50000 лв или до 25000 евро при лесна и бърза процедура за отпускане и разглеждане на документите.
 • Без поръчител.
 • Фиксирана лихва за целия срок на кредита,
 • Срок на погасяване на кредита – до 10 години.
 • Атрактивни лихвени нива за целия период на кредита Ви.
 • 18 месеца частичен гратисен.
 • При превод на работната Ви заплата по сметка в банката, както и при ползване на SMART пакет и/или револвираща кредитна карта, получавате преференциални лихвени условия.
 • Застраховка Живот за периода на кредита Ви.
 • Възможност за застраховки Безработица и временна неработоспособност за допълнителна защита.
 • Едно от най-популярните решения, за тези които търсят бърз кредит до 15000 лв без поръчител и с лесна процедура за отпускане.
 • http://www.sgeb.bg/bg/

Кредит за Клиенти с Нетен Доход от 2000 лв. от Сосиете Женерал Експресбанк

 • Този кредит също е от Сосиете Женерал Експресбанк, но е със значително по ниска лихва.
 • Специализиран кредит за лица с нетен месечен доход до 2000 лв. при изгодни условия и лихви.
 • Без поръчител за суми от 500 до 50000лв.
 • Срок на погасяване: до 10 години.
 • Фиксирана лихва за целия период на кредита.
 • Много лесно и бързо одобрение и отпускане на заема с възможност за онлайн  кандидатстване.
 • http://www.sgeb.bg/bg/

Потребителски кредити от Fibank

 • Кредити без поръчител, но с висока сума на кредитиране – до 50000 лева или 25000 евро.
 • Срок на погасяване – до 10 години.
 • Лесно онлайн кандидатстване без такса.
 • Без такса за предсрочно погасяване на кредита.
 • Погасяване на равни месечни вноски.
 • По желание, сключване на застраховки “Спокойствие с FiHealth” за защита на кредита.
 • Без обезпечение.
 • Без комисионна за отпускане на кредита.
 • Може да ползвате кредита за: обзавеждане, ремонт на жилище, покупка на домакински уреди и техника,покриване разходи за обучение, екскурзия или почивка в страната и чужбина, лечение и медицински разходи, битови задължения, спешна нужда от пари за непредвидени плащания.
 • Необходими условия за кандидатстване: да сте дееспособно физическо лице и български гражданин. Да работите по трудово правоотношение за неопределен срок или да сте нает по договор за управление и контрол; да упражнявате свободна професия и да сте самоосигуряващо се лице.Потребителски кредити без поръчител от Общинска Банка

 • Още едно бързо решение за тези, които търсят бърз потребителски кредит до 15000 лв без поръчител и без обезпечение.
 • Размер на кредита: до 20000 лева или 10000 евро.
 • Срок на погасяване на кредита: до 7 години.
 • Безплатна застраховка “Живот“.
 • Валута на кредита: лева или евро.
 • Атрактивен лихвен процент.
 • Необходими условия за кандидатстване: лична карта, Искане-декларация за банков кредит, Служебна бележка от работодател.
 • http://www.municipalbank.bg/

Кредит за Лични Цели от БНП Париба

 • Бърз и лесен потребителски кредит, решение за тези които търсят онлайн кредит до 15000 лв без поръчител.
 • Рзмер на кредита до: 30000 лв.
 • Без поръчители.
 • Фиксиран годишен лихвен процент и фиксирана вноска за целия период на кредита.
 • Срок на погасяване от 6 до 84 месеца.
 • Възможност за застраховка Защита на плащанията по кредита ти.
 • Много бързо и лесно кандидатстване онлайн.
 • http://www.bnpparibas-pf.bg

Кредит за Лични Цели при дофод от над 1400 лв. от БНП Париба

 • Бърз потребителски кредит без поръчител при изгодни и ниски лихви.
 • Удобна месечна вноска според Вашите предпочитания и възможности.
 • Бърз превод на парите до 24 след подписване на договора Ви за кредит.
 • Срок на погасяване: от 6 до 96 месеца.
 • Размер на заема: от 4000 до 30 000 лв.
 • Може да използвате заема и като кредити за рефинансиране на задължения към други кредитори.
 • Фиксиран годишен лихвен процент за целия период на кредита, започващ от 6,9%.

Кредит за ремонт от БНП Париба

 • Удобна месечна вноска в съответствие с Вашия бюджет.
 • Размер на кредита: до 70000 лв.
 • Фиксирана лихва и фиксирана вноска за целия период на кредита.
 • Срок на посяване: от 6 до 96 месеца.
 • Без поръчител.
 • Без изискване за превод на работната Ви заплата по сметка в БНП, бързи пари за спешни случаи.Кредит Доверие от Централна Кооперативна Банка

 • Специализиран потребителски кредит за служители на предварително одобрени от банката фирми.
 • Максимална сума на кредита: 50000 лв. или равностойността им в евро или щатски долари.
 • Кредит до 15000 лв без поръчител, за суми над 15000 лева до 30 000 лева – един поръчител, за кредити над 30 000 – двама поръчители.
 • Преференции условия и лихви за клиенти, които имат добър осигурителен и остатъчен доход и превод на заплата в банката.
 • Необходими условия за получаване на кредита: да работите на безсрочен трудов договор или да сте държавен служител; да имате поне 6 месеца трудов стаж на сегашната си месторабота.
 • Можете лесно и бързо да пресметнете размера на Вашата месечната вноска като ползвате онлайн кредитния калкулатор на сайта на банката.