Пари на Лихва: Спешно Пари на Заем Срещу Лихва

Парите не достигат на повечето хора и много често се налага да търсим спешно пари на лихва. Покривът е протекъл, планираме ремонт, трябва ни обзавеждане, искаме да подменим мебелите. Винаги има нещо непредвидено, което трябва да се плати, внезапно дошли неотложни разходи, да се направи изгодна покупка, да се възползваме от мечтана оферта, да не достигат пари за образование, да  възникне нужда от медицинско лечение.


Много хора в момента си казват спешно търся пари на заем срещу лихва и то онлайн от фирми за бързи кредити или банки. Лихвата е цената на услугата, че са ни предоставени парични средства в труден момент за определен период от време. Лихвата се предоставя от заемополучателя на заемодателя и се начислява като процент върху отпуснатата сума пари.

Парите на лихва или кредити при определени условия и строги правила отпускат банките в нашата страна. Изискванията които те предявяват за да Ви дадат кредит са съществени и важни.

Няма банка която да Ви отпусне кредит, ако не работите на постоянен трудов договор и то най-малко от 6 или 12 месеца назад при последен работодател, освен ако не сте на работа по договор за управление и контрол, ако не сте на граждански договор или не сте самоосигуряващо се лице, едноличен търговец или земеделски производител.

От работодателя трябва да вземете удостоверение за нетните Ви доходи, за да бъде представено в банката. Процедурата по отпускането на кредитите е по-консервативна и бавна. Времето за одобрение е по – дълго, защото е необходимо да съберете нужните документи и да се явите в офис за да подпишете договор след като решението на банката е да се отпусне искания кредит.

Ако имате лоша кредитна история или не толкова издържано кредитно досие – няма как да получите пари. За това пък банковите кредити са най-сигурните. Паричните суми са по-големи, лихвените проценти са по-ниски, има пакетни програми, които да Ви донесат преференции, получавате защита чрез застраховки.

В условията на пазарна икономика и на сериозна конкуренция, банките вече непрекъснато намаляват времето за одобрение, комуникациите и уточненията са по имейл, скайпа навлиза като средство за общуване с тях. Ще ви посочим най – бързите и спешни кредити и с най – малко документи:

Пощенска Банка

One Click

 • Консултация по скайп, няма значение къде се намирате, размер до 25000 лв, срок за погасяване до 84 месеца.
 • Отговор до 2 часа, не се изисква превод на работна заплата.

Тексим Банка

– Експресен кредит овърдрафт

 • Експресно одобрение за пари на лихва до 15минути, може да се кандидатства в офис на банката или в Изипей, при опростена процедура, размер до 3 000 лв.
 • Кредити без поръчител и без превод на работна заплата.
 • Многократно може да се използва сумата, автоматично се подновява договора, внасяте погасителна вноска и може пак да ползвате парите.
 • Трябва да сте между 21 и 59 години, да работите на безсрочен трудов договор или приравнен такъв, да имате добра кредитна история.

– Потребителски кредит без поръчители

 • Одобрение до 2 часа получавате парите в рамките на работния ден, размер до 7 000 лв, погасяване до 7 години.
 • Възраст до 68 години, работа на безсрочен трудов договор, договор за управление и контрол, свободна професия или пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Райфайзенбанк

Потребителски кредит с отговор до 2 часа

 • Размер до 7 000 лв, срок за погасяване до 7 години.
 • Онлайн процедура при кандидатстване, без поръчители, без превод на работна заплата.

УниКредит Булбанк

Бързо кредит

 • Спешни пари – отговор до 2 часа, размер от 500 до 10 000 лв, срок за погасяване от 3 до 72 месеца.
 • Кандидатства се само с лична карта.
 • Не са необходими поръчители, не се изисква превод на работна заплата.

Потребителски кредит в лева или евро

 • Отговор до 2 часа, размер до 75 000 лв, срок за погасяване до 10 години.
 • Кандидатства се с лична карта, без поръчители, изисква се превод на работна заплата в банката.

Ти Би Ай Банка

Кредит Бързи пари

 • Одобрение от 5 минути до 2 часа, размер до 10 000 лв, срок за погасяване до 36 месеца.
 • Може да кандидатствате онлайн, не се изискват поръчители.

Пари на лихва може да получите и от финансови дружества за бързи кредити. Те трябва да са легитимни, да са регистрирани в Централния кредитен регистър на БНБ и да са администратори на лични данни по Закона за защита на личните данни. Кандидатстването и подписването на договорите за пари на заем срещу лихва е в повечето случай онлайн, одобрението трае само няколко минути, документите  които се представят са по-малко, парите се предоставят същия ден по банков път или на каса Изипей.


Погасяването на кредитите е седмично, двуседмично или месечно, предлага се удължаване на срока, разсрочване на малки удобни вноски във времето, рефинансиране, отпускане на допълнителна сума към изтеглен вече кредит и други. Най- голямата слабост на бързите кредити е големият лихвен процент.

Размерът на сумите е значително по-малък от тези на банковите кредити, срока за погасяване също. Те са удобни пари на лихва, когато Ви е необходима малка сума, която бързо може да възстановите. Изискванията са по-опростени – някой дружества не искат задължително трудов договор, има и такива , които отпускат пари на лихва без доказване на доход.

Има дружества които отпускат пари без лихва – това са първите кредити до определена сума и върнати за определен срок. Може да правите справки и да черпите актуална информация за състоянието на парите, колко дължите, какво Ви остава.

Вивус

 • От 50 до 1 000 лв, одобрение до 15 минути, получавате парите веднага.
 • Условия за отпускане – навършени 19 години , да покривате минималните кредитни изисквания и да предоставите исканата информация.
 • Пари на лихва без поръчители, няма гаранции, няма такси за отпускане и одобрение.
 • Дружеството работи 7 дни в седмицата, през почивни дни и на официални празници, всеки първи заем е безплатен до 400 лв и върнат за 30 дни.
 • http://vivus.bg

Кредисимо

 • Одобрение до 7 минути, размер до 2 500 лв, срок за погасяване до 24 месеца.
 • Изисквания навършени 18 години и собствени доказуеми доходи.
 • Изцяло онлайн кандидатстване и одобрение, без почивен ден, всеки първи кредит до 600 лв върнат за 30 дни и всеки седми кредит, върнат до 15 дни са безлихвени, без такси.
 • http://credissimo.bg/

Фератум

 • Кредити до заплата 3 000 лв, срок за погасяване до 12 месеца.
 • Спешно одобрение до 5 минути, парите получавате същия ден.
 • Условия за отпускане: български граждани от 19 до70 години с постоянна адресна регистрация, доходи и чисто кредитно досие.
 • Необходим е гарант.
 • Може да удължите срока, всеки първи заем до 700 лв, върнат за 15 дни е напълно безплатен.
 • http://ferratum.bg/

БНП Париба

 • Незабавен отговор, за различни кредитни продукти до 70 000 лв.
 • Условия на отпускане – български граждани навършили 21 години с постоянни доходи.
 • Не се изискват поръчители, сами избирате размер на кредита и срок за погасяване.

Смайл кредит

 • Изцяло онлайн, спешно пари на лихва от 50 до 1 500 лв, срок за погасяване до 360 дни.
 • Одобрение до 20 минути, ако сте навършили 18 години, имате постоянни доходи, платени осигуровки и добра кредитна история.
 • Не се изискват поръчители, няма никакви такси.
 • Всеки първи кредит до 1 500 лв върнат за 30 дни е напълно безплатен.

Микрокредит

 • Бърз кредит сега с онлайн кандидатстване, само с лична карта, може да вземете парите в брой.
 • Без обезпечение, без поръчители за суми до 3 000 лв.

Фрий заем

 • Кредит без трудов договор – пари на заем срещу лихва веднага до 700 лв, без изискване за доказване на доход, срок до 45 дни.
 • Кредити за безработни, за лица в отпуск по майчинство, за пенсионери и студенти.
 • Без такси за кандидатстване, без обезпечение.

Кредихелп

 • Бързи пари без да ставате от компютъра, спешно получавате по банков път до 5 000 лв.
 • Одобрение до 20 минути, без поръчители и такси.
 • Условия за отпускане – български граждани от 23 до 70 години, с регулярни доходи, без необслужвани кредити, с телефон и имейл.

Пари на лихва може да вземете от частно лице, такива също се предлагат в интернет. Трябва да имате невероятен късмет да намерите подобен коректен кредитор. Това са лица, които не са регистрирани, не са лицензирани и в повечето случай нямат право да се занимават с този вид дейност.


Няма как да ги проучите, не знаете какъв е и произхода на средствата им, къде са офисите им, какви са техните комуникации. Лихвите и условията при които отпускат заеми са заробващи. Вие при всички случаи предоставяте личните си данни и подписвате документи. Личната информация е поверителна, с нея се борави по законови правила, тя се съхранява според определени изисквания,  трябва да бъде защитена. Много трябва да се внимава при подписване на документи,  запис на заповеди, залагане на имущество и други.

Четете и препрочитайте, вижте дали няма скрит дребен шрифт, двусмислени и неясни клаузи. Хубаво е да направите консултация със специалист – юрист, за да сте наясно с истинското съдържание  на документите под които стои вашия подпис.

Ако по някакви причини ще взимате пари на заем срещу лихва от частни лица, максимално се информирайте за лихви, срокове на връщане, размер на дължимата сума, на погасителни вноски и други подробности, обезпечение, такси, неустойки – предварително и подробно. Риска за Вас е голям и за това се стремете да сте много обстоятелствени и подробни. Ваш остава избора от къде ще вземете пари на лихва.