Фирмен Кредит Без Обезпечение

Ако искате да теглите бизнес кредит, независимо дали е оборотен или инвестиционен, има редица условия на които трябва да отговаряте. На тази страница ще Ви представим списък с банки и други финансови институции, които отпускат фирмени кредити без обезпечение.

Истината е обаче, че повечето от банките изискват за финансиране и отпускане на кредити за фирми да имат гаранция под формата на обезпечение без значение дали става въпрос за стартиращи бизнеси или за утвърдили се фирми с регулярни доходи и печелба.

Тази гаранция може да е поръчител, залог на движимо имущество, ипотека на недвижимо, залог на ДМА или КМА и др. Нека сега видим финансови компании, които не изискват тези неща.

Кредит за оборотни средства с равни вноски по главница от ОББ

Този заем е с погасяване на равни месечни вноски по главницата и е предназначен за покриване на Вашите обичайни бизнес нужди и дейности. Освен това, до определен размер за кредита не е нужно обезпечение. Заемът е със широк обхват на целта и  продължителен срок на погасяване. Ето характеристики на заема:

 • Максимален размер за необезпечен кредит: до 40 00о лв. Може да получите и до 120 000 лв, но срещу обезпечение.
 • Минимален размер на кредита: 2000 лв.
 • Срок на оборотен кредит без обезпечение – до 24 месеца.
 • Цел – финансиране на текущи нужди.
 • Атрактивни и добри лихвени проценти, определени на база пазарни индекси.
 • Заедно с кредита получавате и безплатна дебитна бизнес карта.
 • Възможност за добри отстъпки в цените при ползване на други услуги ор банката.
 • Лесен онлайн кредитен калкулатор, с които може да направите бърза примерна калкулация.
 • Уебсайт: https://www.ubb.bg/

Бързи Бизнес Пари от TBI Bank

Този кредит е предназначен за финансиране на спешните нужди на малък бизнес и фирми. Одобрението е само за 1 ден и е бизнес кредит без обезпечение. Ето и основните му характеристики:

 • Максимална сума на кредита: до 5о ооо лв.
 • Срок на погасяване: до 60 месеца.
 • Начин на погасяване: равни месечни вноски.
 • Фиксирана лихва за целия период на кредита.
 • Фирмени кредити без обезпечение с одобрение за 1 ден.
 • Уебсайт: https://www.tbibank.bg

TBI Bank е една от най-ефективните, популярни и печеливши банки в страната.

Кредит за покриване на временни парични дефицити от Fibank

Първа инвестиционна банка (Fibank) е една от най-големите банки в България, която е иновативна и клиентски ориентирана кредитна институция. Банката предлага широка гама от продукти и услуги както за физически лица, така и за фирмени клиенти. Тук ще разгледаме нейното предложение за Овърдрафт сметка – Кредит за покриване на временни парични дефицити:

 • Кредит до 100 000 лв, в режим овърдрафт.
 • Фирмени кредити без обезпечение – без ипотека и залог на дълготрайни материални активи.
 • Заем за юридически лица и еднолични търговци, които имат годишен оборот до 5 млн. лева. и до 1 млн. лева дълготрайни материални активи (ДМА).
 • Максимален размер на кредита: до 100 000 лв.
 • Минимален размер на кредита: до 1000 лв.
 • Срок: до 12 месеца с допълнителна възможност за автоматично продължаване на заема.
 • Лихвата се определя индивидуално в зависимост от риска на бизнес кредита.
 • Усвояване: овърдрафт.
 • Погасяването е еднократно на предварително определения падеж.
 • Уебсайт: https://www.fibank.bg/

Фирмени Кредити Без Обезпечение от Райфайзен Банк

Райфайзенбанк предлага финансиране без обезпечение с материални активи. Това финансиране е предназначено за юридически лица с годишен оборот до 2 млн. лв. и за хора със свободни професии – стоматолози, нотариуси, земеделски производители, адвокати и други. Характеристики:

 • Рамер на кредита за клиенти с официални обороти до 1 млн. лв. : до 40 000 лв. или равностойността им в евро.
 • Рамер на кредита за клиенти с официални обороти над 1 млн. лв. : до 60 000 лв. или равностойността им в евро.
 • Срок за оборотни кредити: до 3 години,
 • Срок за инвестиционни кредити: до 5 години.
 • Гратисен период при инвестиционни кредити: до 3 месеца.
 • Фирмени кредити без обезпечение с материални активи.
 • Срок за одобрение и отговор – до 2 работни дни.
 • Погасяване на: равни вноски по главницата и съответната за периода лихва върху остатъка по главницата.
 • Цели на фирменип кредит: закупуване на машини и оборудване, закупуване на недвижим имот, стройтелно-ремонтни дейности и др.
 • Уебсайт: https://www.rbb.bg/

Кредит Оборотни Пари за Микробизнеса от Сис Кредит

“Сис Кредит” АД е микрофинансираща институция, предлагаща кредити до 50000лв. Предлага основно финансиране на стартиращ бизнес, земеделски производители и бизнес кредити. Сис Кредит предлага кредити за микро и малки фирми, които не са подходящи за получаване на банков кредит. Компанията предлага гъвкави схеми на погасяване съобразно възможностите Ви. Компанията има множество продукти. Тук ще разгледаме Кредит Оборотни Пари за Микробизнеса:

 • Бързо и краткосрочно финансиране на бизнеса.
 • Предимно за оборотни средства.
 • Максимален размер до 5 000лв.
 • Срок на огасяване – до 36 месец.
 • Бизнес кредити без обезпечение.
 • Без други такси по кредита, извън лихвения процент.
 • Размера на лихвения процент се определя според рисковия Ви профил.
 • Уебсайт: http://siscredit.com

При тегленетона фирмени кредити без обезпечение винаги внимавайте и сравнявайте лихвите, условията, таксите и крайните суми, които трябва да платите.

Имайте предвид, че кредитите без обезпечение са високорискови за банките и другите финансови институции, които ги отпускат.  Те имат по-малка сигурност. че Вие ще успеете да покриете задълженията си към тях. За това финансовите институции начисляват и по-високи лихви за този вид бизнес кредити.